Blog Post

Konserwacja i remont budynku przy pomocy narzędzi cyfrowych

05.07.2021 | 6 minuty czytania

Dla wszystkich osób posiadających nieruchomość lub nią zarządzających jest oczywiste, że każdy budynek wymaga troskliwej opieki – by wyglądał estetycznie, był bezpieczny, spełniał normy wymagane przepisami prawa i nie tracił na wartości. Ewentualne zaniedbania w kwestii stanu technicznego obiektu nieuchronnie mszczą się na lekkomyślnych właścicielach albo zarządcach nieruchomości.


Nawet najlepszej jakości elementy podlegają bowiem zużyciu, a brak bieżącej konserwacji i remontu budynku prowadzić może do sytuacji, w której nakłady finansowe potrzebne do przywrócenia jego świetności przyprawią inwestorów o ból głowy. Zdecydowanie rozsądniej jest zapobiegać takim zdarzeniom.

Konserwacja i remont budynku z użyciem aplikacji dla budownictwa

Konserwacja a remont budynku – różnice i ich konsekwencje

Bywa, że terminów „konserwacja budynku” i „remont budynku” używamy wymiennie. Nie oznaczają one jednak tych samych działań. Oba sformułowania zostały zdefiniowane w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego . Pierwsze pojęcie obejmuje czynności, które prowadzą do utrzymania obiektu w należytym stanie techniczno-użytkowym, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem albo zniszczeniem. Chodzi tu więc o odnowienie czy odświeżenie. Drugie zaś dotyczy robót mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego istniejącej inwestycji, a nie będących bieżącą konserwacją. Ustawodawca dopuszcza w przypadku remontu budynku stosowanie innych materiałów niż te, których użyto pierwotnie. Jego efektem nie mogą być jednak żadne nowe elementy ani nawet ich unowocześnienie, czyli modernizacja.

Rozróżnienie terminologiczne pociąga za sobą odpowiednie skutki prawne. Do przeprowadzenia konserwacji budynku nie są wymagane żadne formalności: nie potrzeba decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania jej zgłoszenia. W przypadku remontu budynku nie musimy uzyskać pozwolenia na budowę, ale powinniśmy zgłosić go staroście przed rozpoczęciem prac. W zgłoszeniu tym należy zawrzeć informacje na temat terminu, rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót oraz załączyć do niego stosowną dokumentację. Jeśli w ciągu 30 dni od doręczenia takiego zgłoszenia, starosta nie wniesie sprzeciwu, wówczas można przystąpić do działania.

Jakie funkcjonalności oprogramowania pomagają w bieżącej konserwacji i remoncie budynku

Podobnie jak wiele innych zagadnień związanych z branżą nieruchomości dbałość o stan techniczny i użytkowy obiektu może stanowić źródło stresu – oznacza bowiem odpowiedzialność za własne lub powierzone mienie, ludzkie zdrowie i życie. Trzeba pamiętać o bieżących naprawach i szybko reagować na jednorazowe zdarzenia. W przypadku niedopełnienia powinności zadanie to bywa obarczone różnego rodzaju sankcjami. Jak zatem usprawnić prowadzenie konserwacji lub remontu budynku?

Zarządzanie usterkami

Zarówno bieżąca konserwacja budynku, jak i jego remont często wiążą się z pracami interwencyjnymi, tj. czynnościami, które należy wykonać ze względu na jakieś nagłe zajście. Mogą one dotyczyć różnego typu awarii związanych z przyczynami zewnętrznymi – pęknięcia rury albo ulatniania się gazu. Tego rodzaju zadania mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo budynku oraz osób, które z niego korzystają, dlatego ich realizację należy powierzyć fachowcom i przeprowadzić szczególnie sprawnie.

Dzięki wsparciu nowoczesnych aplikacji da się zoptymalizować prace związane z konserwacją i remontem budynku, tak by osoby zajmujące się tego typu robotami szybciej i łatwiej poradziły sobie z zarządzaniem różnego rodzaju usterkami. Korzystając z PlanRadar, można bezpośrednio z miejsca zdarzenia zbierać dane o dowolnych defektach i wygodnie zapisywać zdjęcia, notatki czy wycinki planów na smartfonie albo tablecie. Taka forma pracy pozwala firmom, które świadczą usługi remontowe, działać wydajniej, a tym samym zwiększać zyski, pozytywnie wyróżniać się na tle konkurencji i zyskiwać dobrą renomę.

Zarządzanie usterkami podczas remontu lub konserwacji budynków z PlanRadar

Przypisywanie zadań

Analogicznie jak w przypadku budowy niezwykle istotny aspekt efektywności robót związanych z konserwacją budynku i jego remontem stanowi kwestia sprawnej komunikacji. Trudno bowiem przydzielić, skoordynować i skontrolować wykonanie jakichkolwiek prac, jeżeli członkowie ekipy nie otrzymują na czas czytelnych przekazów. Błędy w komunikacji: brak, przekłamania lub utrata cennych informacji generują opóźnienia w terminach realizacji zleconych prac, a co za tym idzie wyższe koszty.

Przejście na cyfrowy workflow oznacza tworzenie i monitorowanie zadań w czasie i miejscu dogodnym dla kierującej zespołem osoby – podczas zebrań, w drodze, z domu czy miejsca pracy. Przez całą dobę i siedem dni w tygodniu można tworzyć zadania i przypisywać je do uczestników projektu, którzy dzięki funkcjonalności czatu mają możliwość dopytywania o szczegóły zleceń. Wprowadzane dane są automatycznie synchronizowane, co gwarantuje ich aktualność i dostępność. Dzięki temu remont i konserwacja budynku przebiegają szybko i sprawnie, zwiększając efektywność funkcjonowania (i dochodowość) przedsiębiorstwa, które się nimi zajmuje.

Inspekcje

Dbanie o bieżącą konserwację budynku wiąże się też z zagadnieniem inspekcji przeprowadzanych, by zweryfikować, w jakim stanie technicznym znajduje się dany obiekt, czy spełnia wymogi bezpieczeństwa i czy nadaje się do użytkowania. Audyty takie są niezbędne, ale bywają kłopotliwe, gdyż zajmują czas i niejednokrotnie wymagają pracochłonnej sprawozdawczości. W jaki sposób można ułatwić sobie realizację tego typu zadań?

E-book: Elektroniczny dziennik budowy

Kluczowe narzędzie do poprawy efektywności w projektach budowlanych

Przede wszystkim nieocenione korzyści płyną z porzucenia papierowych wersji protokołów z inspekcji czy audytów i przejścia na cyfrowe rozwiązania dostępne w chmurze z poziomu urządzeń mobilnych. Aplikacje typu PlanRadar pozwalają na wygodne rejestrowanie dowolnych danych i błyskawiczne tworzenie szablonowych lub spersonalizowanych raportów, oszczędzając nie tylko czas i pieniądze osób zaangażowanych w remont budynku, lecz także środowisko naturalne.

Analizy due diligence

Kompleksową ocenę obecnego stanu nieruchomości i oszacowanie perspektyw jej rozwoju umożliwiają analizy due diligence. Weryfikacja tego rodzaju może być również wykorzystywana do planowania remontu budynku. Uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do badania wymaga jednak znacznego zaangażowania ze strony zajmujących się nią osób: zebrania drobiazgowych informacji, ich oceny i raportowania.

PlanRadar zapewnia wydajne i ustandaryzowane rejestrowanie dowolnych parametrów technicznych obiektu, a także wzbogacanie ich w fotografie, notatki głosowe czy dowolne dokumenty (np. bilanse lub specyfikacje techniczne). Bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku okresowych przeglądów technicznych, stanowi też możliwość określania powtarzalnych zadań związanych z bieżącą konserwacją budynku. Zarządcy nieruchomości zyskują tym samym przydatne narzędzie planowania i kontroli prac, a firmy remontowe czytelne informacje na temat szczegółów zlecenia.

PlanRadar to kompleksowe oprogramowanie, które wspiera przeprowadzanie remontów i konserwacji budynków

Listy kontrolne

Wszelkie prace dotyczące konserwacji czy remontu budynku warto prowadzić w oparciu o listy kontrolne. Tradycyjna formuła tego typu dokumentacji bywa mało przyjazna w tworzeniu i nieelastyczna w użytkowaniu. Tymczasem uporządkowanie faktów i drobiazgowe odnotowywanie postępów prac to jedyna droga do monitorowania realizacji zadań. Można jednak łatwiej i efektywniej zarządzać projektem.

Cyfrowe listy kontrolne generowane za pomocą oprogramowania takiego jak PlanRadar da się sprawnie wypełniać, eksportować w postaci raportów i przesyłać z dowolnego miejsca. Tworzenie ustrukturyzowanych zestawień i przekształcanie zebranych danych w użyteczne dokumenty pozwala czerpać maksimum korzyści przy minimum zaangażowania czasowego. Użytkownicy mogą korzystać z gotowych szablonów lub kreatora, który umożliwia dostosowanie każdej listy do indywidualnych potrzeb. Firmy zajmujące się remontem i konserwacją budynku zaoszczędzą w ten sposób na pracy w biurze i kosztach archiwizacji.

Zainteresowało Cię, w jaki sposób PlanRadar usprawnia prace związane z konserwacją i remontem budynku? Przetestuj bezpłatną wersję aplikacji, klikając przycisk poniżej. Jeśli masz jakieś pytania na temat oprogramowania, po prostu napisz do nas, a my chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację