Blog Post

Certyfikaty zrównoważonego budownictwa

15.09.2023 | 6 minuty czytania | Written by Marian

Zrównoważony rozwój to podejście, które na stałe zagościło na rynku nieruchomości, a obiekty posiadające stosowne oznakowanie mają wyższą wartość. Budynki posiadające certyfikaty zyskują przewagę nad konkurencją z uwagi na korzyści, jakie oferują naszej planecie oraz samym nabywcom. Tego rodzaju przestrzenie mieszkalne są zdrowsze i bardziej wydajnie zagospodarowane, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska i oszczędniej wykorzystują dostępne zasoby. W tym artykule dowiesz się, dlaczego certyfikaty zrównoważonego rozwoju są tak istotne, a także w jaki sposób PlanRadar uławia ich uzyskanie.PlanRadar oferuje użyteczne narzędzie do zarządzania, które ułatwia firmom spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania certyfikatów zrównoważonego budownictwa. Ponadto oprogramowanie przyczynia się do sprawniejszego i zwinniejszego zarządzania komunikacją z inspektorami oraz organizacjami zaangażowanymi w ten proces.

Certificaciones sostenibles

Czym są certyfikaty zrównoważonego budownictwa?

Certyfikat zrównoważonego budownictwa to dokument potwierdzający, że budynek spełnia wszystkie określone normy i standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Inspektorzy weryfikują plan zagospodarowania terenu, projekt budowlany i sam proces budowy, i na tej podstawie przyznają odpowiedni poziom certyfikacji.

Obiekt może otrzymać również inne certyfikaty, np. certyfikat energetyczny, który od 2023 r. muszą posiadać wszystkie nowo wznoszone budynki w Polsce. Posiadanie certyfikatu zrównoważonego budownictwa nie jest jeszcze obowiązkowe, ale stanowi dodatkowy atut, który przyczynia się do zwiększenia wartości nieruchomości. Certyfikaty zrównoważonego budownictwa stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ klientom zależy na energooszczędnych nieruchomościach dostosowanych do warunków otoczenia, które pozwalają ograniczyć zużycie energii w sposób pasywny, bez konieczności rezygnacji z komfortu.

Rodzaje krajowych i międzynarodowych certyfikatów budowlanych

Istnieje kilka metod przyznawania certyfikatów zrównoważonego budownictwa. Audytorzy biorą pod uwagę wszystkie etapy, od fazy projektowania po realizację inwestycji. Oto najpopularniejsze krajowe i międzynarodowe certyfikaty energetyczne:

BREEMAN

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) wprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1990 roku. Dziś jest to jedna z najbardziej znanych metod oceny zrównoważonego rozwoju, a certyfikaty BREEAM przyznaje się również w Polsce.

LEED

Certyfikacja LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) została pierwotnie wprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Ta metoda oceny jest równie popularna na świecie jak BREEAM. Certyfikaty zrównoważonego budownictwa LEED przyznawane są na podstawie obiektywnych danych potwierdzających spełnianie określonych kryteriów.

Pod uwagę bierze się efektywność wykorzystania wody w budynku, jakość środowiska, otoczenie, energooszczędność i zastosowanie ekologicznych materiałów. Powyższe kwestie weryfikuje audytor posiadający stosowną wiedzą i uprawnienia.

WELL

Ten system oceny ma swoje korzenie na Delos i został opracowany jako standard weryfikujący realizację domów, biur i budynków pod kątem dobrego samopoczucia i zdrowia przebywających w nich osób. Wspomniany system koncentruje się na zdrowiu i sposobach, w jakie branża budowlana może przyczyniać się do jego poprawy.

GREEN

System VERDE (Reference Efficiency Rating of Buildings) jest narzędziem stosowanym na poziomie krajowym i ma na celu ocenę zrównoważonego charakteru budynków. Uwzględnia przepisy obowiązujące w danym kraju i analizuje cykl życia budynku z perspektywy społecznej, ekonomicznej i środowiskowej.

Ocenia się elementy strukturalne budynku, jak np. zastosowane materiały, a także aspekty środowiskowe, jak np. warunki panujące w otoczeniu i wykorzystanie dostępnych źródeł energii.

DGNB

System DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) został stworzony w Niemczech w 2009 roku. Przygotowano go z myślą o wdrożeniu zunifikowanego podejścia do oceny budynków, uwzględniającego kryteria społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

Korzyści posiadania certyfikatów zrównoważonego budownictwa

Certyfikaty zrównoważonego budownictwa mogą stanowić ogromny atut dla przedsiębiorstwa budowlanego. Poddanie się procedurze jest dobrowolne, ale może ułatwić wybicie się na rynku. Główne korzyści obejmują:

  • Energooszczędność budynku: uwzględnienie pasywnych i aktywnych metod oszczędzania energii w projekcie budynku zapewnia lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, co skutkuje mniejszym zużyciem mediów.
  • Lepsza jakość życia w budynku: Zrównoważone budynki, które uwzględniają aspekty środowiskowe i zdrowotne, oferują użytkownikom lepszą jakość życia.
  • Wzrost wartości nieruchomości: Uzyskanie certyfikatu zrównoważonego budownictwa gwarantuje lepszą pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. Nieruchomość zyskuje wyższą wartość, a jej eksploatacja staje się wydajniejsza, co pozwala na podniesienie ceny wynajmu lub sprzedaży.
  • Zgodność z krajowymi i międzynarodowymi kryteriami zrównoważonego rozwoju: Certyfikat zrównoważonego budownictwa stanowi gwarancję, że obiekt jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi politykami zrównoważonego rozwoju, takimi jak Europejski Zielony Ład czy Strategia Neutralności Klimatycznej UE do roku 2050.

W jaki sposób PlanRadar ułatwia zarządzanie certyfikatami zrównoważonego budownictwa

PlanRadar to oprogramowanie ułatwiające zarządzanie certyfikatami zrównoważonego rozwoju. Oferuje cyfrowe rozwiązanie, które przyspiesza i ułatwia okresowe kontrole niezbędne do zapewnienia zgodności budynków z kryteriami poszczególnych certyfikacji

To cyfrowe narzędzie przeznaczone dla profesjonalistów z branży budowlanej i nieruchomości, którym zależy na poprawie wydajności aktywów. Oto część funkcji oferowanych przez platformę:

Płynna komunikacja

Jedną z głównych zalet PlanRadar jest możliwość sprawniejszej komunikacji pomiędzy inspektorami, organem certyfikującym oraz innymi stronami zaangażowanymi w proces. Platforma oferuje środowisko oparte na współpracy, w którym różni uczestnicy mogą dzielić się informacjami, komentować i omawiać istotne kwestie w czasie rzeczywistym. Eliminuje to konieczność wymieniania się licznymi mailami i ułatwia podejmowanie decyzji w oparciu o zawsze aktualne dane.

Tworzenie formularzy dostosowanych do charakteru inspekcji

PlanRadar daje pewność, że budynek spełnia wymogi planu i certyfikacji, minimalizując możliwość wystąpienia błędów w trakcie procesu. Platforma umożliwia przesyłanie i wizualizowanie planów budowlanych, specyfikacji technicznych oraz innych istotnych dokumentów. Dzięki temu członkowie zespołów mogą z łatwością zweryfikować, czy obiekt spełnia kryteria niezbędne do uzyskania pożądanego certyfikatu zrównoważonego budownictwa.

Zarządzanie zadaniami i rejestrowanie incydentów

Jeśli chodzi o monitorowanie i zarządzanie punktami kontrolnymi oraz incydentami, rozwiązania oferowane przez PlanRadar są intuicyjne i błyskawiczne. Specjaliści z branży budowlanej mogą wykorzystywać aplikację mobilną do przeprowadzania inspekcji i rejestrowania wszelkich usterek lub niezgodności wykrytych na placu budowy. Aplikacja umożliwia bezpośrednie dodawanie zdjęć, adnotacji i lokalizacji, gwarantując dokładność i sprawne przechwytywanie informacji. Co więcej, wszelkie dalsze działania, które należy podjąć, mogą zostać przypisane właściwym kierownikom, a status realizacji zadań jest wyraźnie widoczny w aplikacji

Statystyki i niestandardowe raporty

Kolejną wyjątkową zaletą PlanRadar jest możliwość generowania spersonalizowanych raportów i statystyk. Platforma umożliwia błyskawiczne generowanie dashboardów ze statystykami i szczegółowych raportów, co znacznie przyspiesza gromadzenie danych i sprawozdawczość, które są niezbędne do uzyskania certyfikatu zrównoważonego budownictwa. Wspomniane raporty można dostosować do konkretnych potrzeb projektu i dla wygody wyeksportować w różnych formatach, takich jak PDF lub Excel.

Zarządzanie dokumentami i zatwierdzanie dokumentacji

PlanRadar upraszcza również proces zarządzania dokumentami oraz ich zatwierdzania. Platforma stanowi scentralizowane archiwum, w którym można przechowywać i porządkować wszystkie istotne dokumenty związane z procesem certyfikacji. Użytkownicy mogą ustalać przepływ pracy związany z przeglądaniem i zatwierdzaniem dokumentów, co poprawia wydajność i ułatwia prześledzenie całego procesu. Ponadto platforma oferuje funkcje powiadomień i przypomnień, co ułatwia dotrzymywanie terminów i dopilnowanie aktualności całej dokumentacji.

Krótko mówiąc, PlanRadar to kompleksowe narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie certyfikacją zrównoważonego budownictwa. Skupia się na płynnej komunikacji, zgodności, monitorowaniu inspekcji, spersonalizowanych raportach i zarządzaniu dokumentami, co przekłada się na sprawniejszą realizację projektów i łatwiejsze uzyskiwanie pożądanych certyfikatów.

Postaw na zrównoważony rozwój i dołącz do firm, które już zaufały PlanRadar. Spółki takie jak HB Reavis, odpowiedzialna za najwyższy w Europie budynek Varso Tower w Warszawie, są przykładem tego, jak cyfrowa platforma PlanRadar sprawdza się jako spersonalizowane rozwiązanie dla firm, którym zależy na sprawnym zarządzaniu certyfikatami.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację