23 czerwca przeprowadziliśmy webinar „Nowoczesne sposoby zarządzania zespołem i zadaniami na budowie”. Webinar został nagrany, dlatego serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.

Aby obejrzeć nagranie webinaru, wypełnij poniższy formularz.Inwestycje budowlane charakteryzują się dużą liczbą procesów o wysokim stopniu skomplikowania, w którym odpowiednia organizacja pracy i wymiany informacji może zapobiec opóźnieniom w realizacji projektu, a tym samym stratom finansowym. Nasz ekspert, Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce, postara się odpowiedzieć na pytania, jak bez ponoszenia ogromnych kosztów usprawnić zarządzanie projektem budowlanym i wszystkimi aspektami z nim związanymi, wykorzystując przy tym nowoczesne, przyjazne i nieskomplikowane dla użytkowników rozwiązania technologiczne.

W trakcie webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • sytuacja na polskim rynku budowlanym w czasie postpandemii,
  • problemy i oczekiwania uczestników procesu budowlanego,
  • korzyści z wdrożenia nowoczesnych technologii na budowie,
  • trendy w cyfryzacji placu budowy.