Blog Post

BYGGINSPEKTION DIREKT I DIN SMARTPHONE

30.10.2020 | 5 min läsning

Bygginspektion är en viktig del av alla byggprojekt. Även om bygginspektionen kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som design- eller byggfaserna, är det minst lika viktigt. Appar för bygginspektion är avgörande för att säkerställa att ett byggprojekt slutförs i tid, enligt budget och specifikation samt i linje med reglerna och säkerheten för alla som arbetar i projektet.


bygginspektör-som-använder-en-bygginspektionsapp

PLANERA BYGGINSPEKTIONEN REDAN FRÅN START

Även om externa bygginspektioner, som de som utförs av hälso- och säkerhetsinspektörer, utförs av tredje part, utförs även interna bygginspektioner av nyckelmedlemmar i byggteamet. Kvalitets-, projekt- eller byggledare får ofta ledande roller i dessa frågor. Trots att bygginspektioner utförs efter att byggandet har börjat, är det viktigt att planera inspektionerna redan i början av projektet.

Medan du granskar projektets design- och byggprocesser bör du planera hur du kommer att utvärdera bygginspektionen när den har genomförts, som ett viktigt mått på kvalitetskontroll. Oavsett byggnadsstorlek, kostnad eller betydelse måste kunder, arkitekter och andra aktörer veta att bygget fortgår som planerat. Dessa teammedlemmar är vanligtvis borta mer från den dagliga konstruktionen och förlitar sig därför på information som skickas från byggplatsen.

VÄLJ DITT TEAM NOGGRANT

Välj ut ditt interna team för bygginspektion så snart projektet börjar och se till att de är inblandande i inledande diskussioner med designers, arkitekter, kvalitetskontroll, tillsynsorgan och kunden. Uppmuntra bygginspektions-teamet att ställa frågor och planera hur inspektioner kan förhöja och visa mätvärden. Se till att de har tillgång till de senaste planerna och att relevanta bygginspektions-appar laddas ner.

BYGGINSPEKTIONER ÄR NYCKELN

Bygginspektioner är nyckeln för att få opartiska, faktiska bevis om en byggarbetsplats, då de förhindrar överraskningar som inträffar sent i ett projekt och belyser brister eller incidenter som kan förhindra allvarligare problem om de åtgärdas tidigt.

SÄKERHETSINSPEKTIONER BÖR VARA AV HÖGSTA PRIORITET

Det är avgörande att genomföra säkerhets-, brand- och interna inspektioner som säkerställer att säkerheten på byggplatsen alltid är under högsta prioritet och att du är beredd på eventuella externa inspektörer.

PLANERA, UTFORMA, DELA

PlanRadars programvara för bygginspektion gör att inspektionerna kan bli en enkel del av planerings- och byggprocessen. Via vårt webbaserade verktyg kan interna team utforma inspektionslistor och checklistor direkt i appen. Ingen byggarbetsplats är densamma och därför kommer du att arbeta med olika tredjepartsentreprenörer, fordon och utrustning. Säkerhetskraven kommer att skilja sig, men med PlanRadar kan du använda tidigare checklistor för bygginspektion, för att spara tid och skräddarsy dem efter de exakta behoven på varje ny byggarbetsplats.

Varje layout designas i den webbaserade versionen, men skickas sedan ut till mobila enheter för enkel åtkomst av alla användare. Tack vare offline-läget kan inspektionslistan nås när som helst och var som helst, och laddas upp så snart ett nätverk finns tillgängligt. Du kan tilldela personer bygginspektioner med tidsfrister eller ställa in dem som återkommande uppgifter för regelbundna uppdateringar av byggplatsens framsteg. Varje granskning är datum- och personalstämplad för en fullständig redovisningskedja, vilket möjliggör uppföljningskonversationer om det behövs.

Användarna kan generera rapporter, signera dem och dela dem med relevanta aktörer, allt via PlanRadars bygginspektions-app. Det sparar inspektören tid från att behöva avsluta pappersarbetet på kontoret.

VAD SKA INSPEKTERAS?

En viktig anledning till att en byggarbetsplats bör inspekteras är att säkerställa att projektet går framåt, i tid och inom budgeten. Förutom att ha tillgång till checklistan på byggarbetsplatsen bör inspektörerna kunna se de senaste designplanerna. PlanRadar-programvaran visar den senaste digitala ritningen, inklusive eventuella ändringar av den ursprungliga designen. Inspektörerna kan se framsteg mot projektplanen och markera alla områden som de oroar sig för, särskilt när det gäller byggföreskrifter eller konstruktionsregler.

REGELBUNDNA INSPEKTIONER AV BYGGARBETSPLATSEN

När det gäller säkerhet är inspektioner på plats på byggarbetsplatsen nödvändiga för att stärka efterlevnadskontrollen och tillhandahålla bevis till externa inspektörer. Genom att regelbundet inspektera arbetsplatsen och utrustningen kan byggföretag hitta potentiella problem och lösa dem snabbt, hålla arbetarna säkra och undvika olyckor.

Genom att skapa inspektionslistor och checklistor och göra dem tillgängliga för inspektörerna kan specifika protokoll skapas för kontroll av:

  • Lagring av farliga ämnen
  • Personlig skyddsutrustning, lämplighet, tillgänglighet, förvaring och användning
  • Säker och korrekt användning av utrustning
  • Protokoll för brandsäkerhet, skyltning och risk
  • Byggfordon, inklusive planerade underhållsscheman
  • Lämplighet och säkerhet för handverktyg, elektrisk utrustning och lyftanordningar

 

Checklistorna kan sedan skickas till chefer för slutlig signering och kontroll, samt för att de ska kunna fylla i redovisningskedjan och tillhandahålla data för klienten, externa inspektörer och andra aktörer.

MED EN BYGGINSPEKTIONS-APP KAN ALLA VARA INSPEKTÖRER

Säkerheten är absolut viktigast på en byggarbetsplats. Byggarbetarna kan bokstavligen förlita sina liv till säkerheten, och alla närvarande har ett gemensamt ansvar över säkerheten. Av den anledningen tycker vi att alla ska kunna granska säkerheten på plats.

ALLA KAN RAPPORTERA

PlanRadars app för bygginspektion gör det möjligt för alla att rapportera en defekt eller ett säkerhetsproblem, enkelt och snabbt via sin smartphone. Istället för att enbart ha en person som är ansvarig för att inspektera och rapportera problem, kan nu alla arbetare ta initiativ för att skydda sig själva och andra.

MARKERA EVENTUELLA FEL MED ”PINS”

Eventuella identifierade fel uppstår som ”pins” placerade på det specifika området på den digitala ritningen. Röstinspelad information, bilder och anteckningar kan läggas in, vilket ger så mycket information som möjligt för chefer att planera det arbete som behövs. Du kan sedan fördela uppgifter till specifika arbetare, tillsammans med slutdatum. Färdiga uppgifter loggas sedan och ger en fullständig rapport.

ENKEL OCH LÄTTILLGÄNGLIG PROGRAMVARA

Enkel felrapportering och en säkerhetscentrerad kultur utgör de första stegen mot att förbättra säkerheten på plats och underlätta byggprojekt som blir mer effektiva och kostnadseffektiva. Enkel, lättillgänglig programvara för bygginspektion är avgörande för att göra denna resa.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen