Det största problemet med konstruktionsfel och hur du kan åtgärda dem med innovativa appar?

Konstruktionsfel/byggfel är mycket vanliga i byggprojekt, och det blir värre på grund av dålig hantering och strikt övervakning av byggplatsen. Förutom de stora konsekvenserna av fel som är kostnadsöverskridande och innebär projektfördröjning, finns det en tredje dold aspekt som är bördan och stressen för byggledare och ingenjörer med felhantering och felanmälan av dessa fel. En oväntad defekt kan få alla på byggplatsen att leta efter en lösning och lägga extra arbetsresurser tills defekten har reparerats.


Konstruktionsfel i taket som måste hanteras på byggarbetsplatsen

PlanRadar, programvaran för felhantering, genomförde en undersökning bland 160 användare i början av 2019 och resultaten visade följande: Sander van de Rijdt, verkställande direktör och grundare av PlanRadar, sa:
”Majoriteten av våra användare spenderar mellan en och fem timmar i veckan med konstruktionsfel. Ungefär en av fyra förlorade mellan sex och tio timmar, och en av tio satte extra ansträngningar för hanteringen av konstruktionsfel ännu mer än tio timmar i veckan.”

Hälften av respondenterna uppskattade att digital hantering och dokumentation av konstruktionsfel och felanmälan med PlanRadar kan spara upp till fem timmar per vecka, och ungefär en av fem ser tidsbesparingar på sex timmar eller mer.

Innovativ programvara för hantering av defekter och felanmälan som PlanRadar, gör en betydande förändring i byggbranschen genom att erbjuda en enklare metod för att spåra och registrera varje defekt i byggnaden tills den är klar. Det händer inte längre att du ser en defekt på byggarbetsplatsen och glömmer att registrera den och sedan påminns om defekten igen först vid projektleveransen.
Det använda ärendeverktyget (läs mer under funktioner ), sparar tid och förbättrar produktiviteten på plats i en integrerad, förbättrad teknik.

I den här artikeln ger vi dig de viktigaste insikterna du behöver känna till om konstruktionsfel. Vilka är de viktigaste typerna, orsakerna och konsekvenserna bakom konstruktionsfel? Dessutom lär du dig hur du kan använda digital dokumentation för att rapportera byggfel och hinder och effektivisera hela processen.

Vilka byggfel är vanligast

Byggfel är i grunden uppdelade i två kategorier: strukturella och icke-strukturella byggfel.

Strukturella byggfel

Strukturella byggfel innebär varje defekt i en hjälpkomponent som har en negativ effekt på andra delar av byggnaden och som hotar anläggningens säkerhet. De kan orsakas av strukturella, mekaniska, elektriska eller miljömässiga faktorer. Förutom konstruktionsfel som också kategoriseras som ett strukturfel, eftersom den påverkar byggnadens prestanda.
Enligt PlanRadar-undersökningen uppstår de allvarligaste bristerna främst i brandskydd och planering. Ungefär var tredje fel i brandskyddet och cirka var femte i planeringsprocessen anses av projektdeltagarna vara betydande. Fel på fasaden (20 procent), på taket (16 procent), på fönstren/glasrutan (15 procent) och på gipsväggen och skalet (14 procent) är ofta allvarliga.

Icke-strukturella byggfel

Icke-strukturella byggfel är fel som uppstår i byggnaden som inte påverkar andra delar av anläggningen och som inte beror på någon skada. Dessa defekter uppstår exempelvis i murverk eller gipsarbeten.

Oavsett om byggfelet är strukturellt eller icke-strukturellt, så har någon form av defekt i fastigheten en negativ inverkan på byggnaden och bör åtgärdas.

Vilka är orsakerna och konsekvenserna av byggfel i ett byggprojekt?

Byggfel uppstår ofta på grund av olika skäl, men det är bättre att känna till orsakerna, eftersom förebyggande arbete är bättre än att hitta tillfälliga lösningar. Om du vet var läckaget är kan du enkelt täppa igen det. Vissa konstruktionsfel uppstår på grund av tidsbrist eller till och med dåligt utförande.

Enligt Boverket är detta de 8 vanligaste orsakerna till konstruktionsfel:

  • 1. Tidsbrist
  • 2. Bristfällig kompetens
  • 3. Bristfälliga resurser
  • 4. Brist i spridningen av kunskap
  • 5. Kompetensbrist hos byggherrar i sin roll som beställare
  • 6. Feltolkning av lagar och regler
  • 7. Bristfälligt kontrollsystem; egenkontroller som uppfattas som verkningslösa
  • 8. Felhantering av löpande utveckling av material och produkter

 

Om det var för sent att undvika defekterna och du hamnade mitt i en av dem, kommer du säkert att drabbas av en eller flera konsekvenser av defekten. Kostnadsöverskridande, projektleveransförsening, missnöjd kund och dåligt rykte är de vanligaste konsekvenserna av upprepade brister på jobbet.

Enligt PlanRadar-undersökningen uppgår de extra kostnader som orsakas av förekomst och reparation av konstruktionsfel åtminstone två procent av byggkostnaderna för var femte deltagare i projektet. En av fem sätter dem också till en-två procent av byggsumman. Det är inte ett trivialt tal när vi pratar om flermiljonersprojekt. Hitta ditt sätt att uppnå bästa resultat och minst defekter.

Digital dokumentation för att rapportera byggfel och hinder

För att byggfel ska kunna dokumenteras på ett adekvat sätt måste relevanta fakta registreras exakt på plats. Tack vare digital dokumentation kan byggföretag och andra entreprenörer sömlöst spela in viktiga uppgifter om tjänster och fel. Med programvaran PlanRadar kan du spela in alla viktiga processer i byggprojekt enkelt och direkt på plats med din smartphone eller surfplatta.

Lagra information i text, bilder och ljud i digitala byggplaner. Programvaran sparar och organiserar all data inom några sekunder. När informationen har lagrats kan den när som helst hämtas. Det betyder dessutom maximal bevissäkerhet, om du behöver säkra bevis för byggfelen.

Rapportera byggfel och hinder med PlanRadar

Smidig och enkel felanmälan via PlanRadar

Med felanmälan via PlanRadar sparar du värdefull tid och resurser. Mallen har förinställda fält, till exempel för datum, byggnadsarbete, berörda rum eller orsaken till byggfel. Du kan fritt ändra alla fält efter behov eller projektkrav eller lägga till så många fält som du vill i mallen. Denna process sker inom några sekunder. För att göra detta, importerar du enkelt innehåll från Word- eller Excel-dokument med en dra-och-släpp-funktion.

Så snart presentationen av felanmälan uppfyller dina krav kan du börja omedelbart. All data som registreras med PlanRadar infogas automatiskt i automatiserade fält i mallen av programvaran. PlanRadars felanmälningsfunktion eliminerar alltså behovet av att ange standardinformation upprepade gånger. En annan fördel är att den tråkiga insamlingen och besvärliga digitaliseringen av information hör till det förflutna.

När du lagt till all information du vill ha i mallen exporterar du hela dokumentet som en PDF med bara ett klick. Du kan också signera den ifyllda felanmälan digitalt i förväg.

Testa gratis nu