Blog Post

Baldinistudio: BIM i trendovi u digitalizaciji građevinarstva

01.02.2021 | 10 minuta čitanja

Novosadski Baldinistudio International je zastupnik softvera namenjenih građevinskoj, arhitektonskoj i mašinskoj industriji, poznat kao regionalni lider u digitalizaciji građevinstva. Uz zastupništvo, jedna od glavnih delatnosti firme je edukacija i implementacija BIM načina rada u poslovanju građevinskih i arhitektonskih firmi.

Osnivač i vlasnik firme Gianmarco Ćurčić Baldini, dia. i BIM trener Monika Malkić, mag.ing.aedf., ispričali su kako vide stanje i trendove u digitalizaciji domaćeg građevinskog sektora.

Baldinistudio

Gianmarco Ćurčić Baldini, dia. i  Monika Mlakić, mag.ing.aedif.; Fotografija: Baldinistudio

 

Sa 3 kancelarije u Novom Sadu, Zagrebu i Ljubljani, Baldinistudio tim čini 23 zaposlena radnika građevinske, arhitektonske i ekonomske struke. Sve tri jedinice ujedinjene su u misiji da omoguće kvalitetnu i potpunu implementaciju BIM načina rada svim učesnicima građevinskog projekta.

Upravo to postižu kroz prodaju vrhunskih BIM softvera, sveobuhvatnu edukaciju i stalnu podršku aktivnim korisnicima softvera. Pokrivaju celu regiju, što uključuje Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju.

Trenutno zastupaju više od 10 softvera na području naše regije. Verovatno će ih kroz godine biti još više s obzirom na to da tehnološki razvoj građevinske industrije tek uzima maha. Cilj tima Baldinistudio je da građevinski, arhitektonski i mašinski inženjer ima sve što mu je potrebno na jednom mestu. Naglasak stavljaju na softver Allplan koji broji već dugih 35 godina na tržištu.

 

PROČITAJTE: Šta je BIM – Modelovanje informacija o zgradama?

 

Zašto je BIM koristan?

Baldinistudio: Na ovo pitanje možemo odgovoriti gledajući iz više perspektiva- iz perspektive investitora, projektanta, vođe projekta, izvođača, nadzora i upravnika. Možda ta sama činjenica govori o njegovoj koristi.

BIM je koristan za sve učesnike građevinskog projekta i za sve faze građevinskog projekta. To je način rada koji se primenjuje od idejnog rešenja do održavanja objekta, te omogućava izradu kvalitetnijih, tačnijih i pouzdanijih projekata.

Baldinistudio International, regionalni lider u digitalizaciji građevinarstva

 

Koje su prednosti BIM-a u odnosu na klasični način rada u građevinarstvu i njemu srodnim sektorima?

Baldinistudio: Od samog početka projekta, prva prednost je realno dokumentovanje investitorevih želja i potreba, tj. da svi učesnici projekta odmah na početku znaju šta treba dostaviti, kada i u kom formatu. Prelazeći u fazu projektovanja, ishođenja dokumentacije i saradnje, kada se povećava broj učesnika projekta, BIM rešava pitanje komunikacije tako što se sve potrebne informacije nalaze na jednom jedinstvenom mestu dostupnom svima u svakom trenutku.

Zahvaljujući BIM alatima, projektanti više ne povlače 2D linije, već rade u BIM okruženju sa elementima i informacijama. Iz takvog okruženja moguće je izvesti zavidan broj kvalitetnih i tačnih izveštaja poput predmera radova, troškovnika, vremenskih planova i slično. Uz tzv. openBIM formate poput IFC-a i BCF-a, učesnici projekta sarađuju bez obzira na softver koji su odabrali za korišćenje.

Sve informacije koje dolaze sa BIM modelom mogu se iskoristiti i dopunjavati u fazi izvođenja. Na ovaj način izvođači na terenu mogu da raspodele model u različite faze i da prate napredak, a nadzorni inženjeri da proveravaju usklađenost sa projektom. Nakon primopredaje objekta i dokumentacije, model zajedno sa svim svojim karakteristikama i informacijama nastavlja da se koristi u fazi održavanja. Upravnik objekta na jednom mestu nalazi informacije o ugrađenim instalacijama i referiše na model tokom bilo kakvih renovacija.

 

PROČITAJTE: Da li ste li spremni za transformaciju poslovanja uz BIM?

 

Kako vidite stanje s BIM-om u Srbiji i regiji?

Baldinistudio: Delujući na području Srbije uvideli smo da srpske institucije imaju nešto ozbiljniji pristup za implementaciju BIM načina rada, s obzirom na to da žele da se fokusiraju na standarde i standardizaciju procesa.

Slična situacija je i u ostalim delovima regije. Slovenija je duže u Evropskoj Uniji pa je možda korak, dva ispred drugih. U Hrvatskoj se možemo referisati na zadnje istraživanje objavljeno u časopisu ,,Građevinar”. Reč je o analizi primene BIM-a u hrvatskom građevinarstvu koje navodi da je u odnosu na pre 5 godina svest o BIM-u doživela porast, ali uz nedostatak standardizacije i zakonskih normi, Hrvatska se nije mnogo pomerila po pitanju BIM-a.

 

BIM način rada i informacije koje se ugrađuju u model fazi projektovanja se nužno koriste u fazi izvođenja i nadziranja.  PlanRadar tu doprinosi jednostavno, korisniku prilagođeno rešenje, koje podiže kvalitet komunikacije i projekta. Na terenu je potrebno imati upravo takva rešenja – koja su jednostavna za korišćenje, ne oduzimaju mnogo vremena, a imaju značajan doprinos.

Baldinistudio, o interdisciplinarnosti softvera za građevinarstvo PlanRadar

 

Da li je struka u Srbiji i regiji upoznata sa tim šta je BIM i kakve su njegove mogućnosti?

Baldinistudio: Ako pogledamo model ,,Bew-Ricardsov Wedge”, onda možemo reći da je regija između nivoa 0 i nivoa 1.

Većinske firme koje i koriste BIM softvere koriste tek 10% mogućnosti tih softvera fokusirajući se uglavnom na 3D doprinose. Mali je broj onih koji nastavljaju da koriste modele u svim fazama projekta, razmenjuju otvorene formate i koriste mogućnost dodavanja informacija u BIM modelu.

Upravo zbog toga smo odlučili da pokrenemo prvi osnovni BIM kurs u regiji koji detaljno objašnjava ovu metodologiju rada, način izrade dokumentacije i očekivanja u BIM projektima. Smatramo da ćemo na taj način proširiti svest o BIM-u i izgraditi zajednicu BIM stručnjaka, s obzirom na to da je kurs verifikovan od strane buildingSMART International-a, najznačajnije svetske BIM organizacije.

Bew-Ricardsov Wedge

Da li je BIM prikladan samo za građevinarstvo, ili je primenljiv i za druge sektore poput mašinstva, upravljanja projektima itd.?

Baldinistudio: BIM i jeste upravljanje projektima, a mašinstvo je sastavni deo BIM-a. Kako bismo dobili kompletan i ugrađen BIM model, mašinske instalacije su ključni deo. Mašinske instalacije su možda i najizazovniji deo u gradnji, jer su najčešće sporne.

Ako želimo da kvalitetno upravljamo projektom, onda bi trebalo da usvojimo BIM metodologiju rada, jer upravo takav način rada zahteva definisanje, informaciju, postavljanje rokova i slično.

 

Može li se BIM koristiti nakon što se projektovanje i gradnja završe, tj, u nekretninskom sektoru?

Baldinistudio: Takav princip je cilj BIM-a: Iskoristiti BIM model u fazi održavanja objekta. Procene su pokazale da je trošak životnog ciklusa objekta pet do sedam puta veći od inicijalnog troška investicije, a tri puta veći od troškova gradnje.

Znajući to, smatra se da će upravo BIM metodologija i BIM model pomoći u smanjivanju takvih troškova. Trenutno je ovo područje još uvek u razvoju i radi se na interoperabilnosti između BIM i CAFM softvera, kao i na jasnijem definisanju informacija koje su potrebne za održavanje.

Svakako, naglasak treba staviti i na internacionalni standard COBie koji služi za razmenu informacija prilikom primopredaje. U Velikoj Britaniji na svim javnim projektima, uz primopredaju BIM modela i nacrta, potrebno je priložiti i tzv. COBie Spreadsheet. Najčešće se predaje u Excel formatu i sadrži popis svih elemenata, sastava, zona i prostorija unutar određenog objekta. Naravno, za nastavak korišćenja u ovoj fazi potrebno je imati ažuriran model, u najboljem slučaju tzv. ,,as-built” model.

Ima li smisla kombinovati BIM sa drugim modernim tehnološkim rešenjima, poput laserskog skeniranja, dronova, veštačke inteligencije itd.?

Baldinistudio: Zasigurno da ima. Na primeru bilo kakvih obnova, pogotovo u zemljotresom pogođenom području, sigurnija je metoda u što kraćem roku snimiti postojeće stanje i prebaciti većinu posla u kancelariju. Oblaci tačaka koji se dobiju skeniranjem mogu se učitati u BIM softvere u kojima se dalje obrađuju podaci o sanaciji elemenata i statičkoj analizi.

 

Može li jedan softver rešiti sve probleme nekog građevinskog projekta ili je, da bi se optimalno vodio projekat, preporučljivo koristiti nekoliko softverskih rešenja u kombinaciji?

Baldinistudio: Trenutno na tržištu ne postoji takav softver, što je apsolutno razumljivo. Zašto bi trebalo da statičar plaća softversko rešenje za sve delove građevinskog projekta od kojeg će koristiti samo jedan deo softvera?

Taj deo se rešio raspodelom softvera prema vrsti posla. Tako su se u ponudi našli softveri podeljeni za različite struke (arhitektura, građevinarstvo, mašinstvo), potom za različitu primenu ( modeliranje, analiza, saradnja, upravljanje). Bez obzira koje ste struke i koju ste vrstu softvera odabrali, svi oni imaju zajedničku osobinu, a to je mogućnost izvoza informacija i geometrije u otvorenim formatima.

Trenutno je na tržištu jedan od najpoznatijih formata svakako IFC, koji iz godine u godinu dobija poboljšanja i omogućava kvalitetan uvoz i izvoz podataka iz različitih BIM softvera.

 

Baldinistudio i PlanRadar zajedno su održali webinar ,,BIM između kancelarije i gradilišta”. Pozivamo Vas da pogledate snimak besplatnog webinara i saznate o čemu se radi.

SNIMAK WEBINARA

BIM između kancelarije i gradilišta

 

Kakvim smatrate interdisciplinarni pristup BIM-u i zajednički workflow putem raznih platformi u građevinarstvu?                      

Baldinistudio: Pre početka bilo kog ozbiljnog BIM projekta, razmena informacija između različitih platformi je jedna od osnovnih stavki čija se funkcionalnost treba proveriti. Dakle, potrebno je navesti koje će se platforme i softveri koristiti i kakve vrste datoteka će razmenjivati međusobno.

Ako smo u samom početku pravilno definisali i ispitali funkcionalnost, u tom slučaju interdisciplinarnost i razmena podataka između različitih softvera je potpuno jasna i transparentna.

Postoji nekoliko problema s kojima se naši klijenti susreću. Jedan od najčešćih je pogrešan izvoz modela i informacija iz softvera A. Zbog toga se otvaranjem takvog modela u softveru B mnogo informacija izgubi.

Drugi je nedefinisanje relativne nule između kancelarija projektanata što rezultira lošim ili nemogućim spajanjem više modela. Dakle, interoperabilnost i kolaboracija su mogući s pravovremenim dogovorom i definisanjem.

 

Kako vidite interdisciplinarnu saradnju preko BIM-a sa softverima za nadzor gradnje poput PlanRadara?

Baldinistudio: Apsolutno je neophodna. BIM način rada i informacije koje se ugrađuju u model u fazi projektovanja neophodno je iskoristiti u fazi izvođenja i nadziranja. PlanRadar tu doprinosi kao jednostavno, user-friendly rešenje koje podiže kvalitet komunikacije i projekta. Na terenu je potrebno imati upravo takva rešenja – koja su jednostavna za korišćenje, ne uzimaju mnogo vremena, a donose zavidan doprinos.

Tijek rada CAD-PlanRadar

Kako sarađuju CAD softver Allplan, BIMPLUS i PlanRadar – zašto je to korisno?

Baldinistudio: Workflow između navedenog softvera i platformi je vrlo jednostavan zahvaljujući IFC i BFC (Building Collaboration Format) formatima. Primena ovakvog toka rada omogućava jasniju komunikaciju između kancelarije projektanta i gradilišta.

Nakon što projektant izradi BIM model, direktno ga prebacuje na Bimplus platformu i deli ga sa ostalim učesnicima projekta u svrhu pregleda, uočavanja problema, komentarisanja i stvaranja integrisanog BIM modela. Svaki postavljeni komentar se može izvesti u BCF formatu koji može otvoriti bilo koji BIM softver ili platformu. Ukoliko je potrebno napraviti izmene u modelu, one se mogu vrlo jednostavno izraditi u Allplanu i model se unutar nekoliko klikova može ažurirati na Bimplusu. Na taj način je svima uvek dostupna aktuelna verzija modela. Bimplus u ovom slučaju predstavlja CDE (Common Data Environment).

Nakon što je model završen i usuglašen, exportira se u IFC formatu i šalje se za import u PlanRadar, koji služi kao platforma za komunikaciju na gradilištu. Zaduženi na gradilištu unutar PlanRadara mogu izravno na element postaviti komentar i fotografiju s terena te isti taj komentar exportirati u BCF formatu.

Baldinistudio, o izmeni podataka između CAD softvera i aplikacije PlanRadar

 Na taj način, ukoliko potreba za izmenom i informacijom dolazi sa gradilišta, vrlo jednostavno može da se pošalje projektantima. Kao rezultat imamo čistu i jasnu komunikaciju gde svi učesnici projekta razumeju i imaju iste informacije.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je firma osnovana 2013. godine, koja pruža inovativna mobilna softverska rešenja za građevinsku industriju i industriju nekretnina. Naša aplikacija je dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već hiljadama klijenata širom sveta da digitalizuju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svake nedelje obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju