Blog Post

Srežite troškove izgradnje i pogona maloprodajnih objekata

23.11.2020 | 6 minuta čitanja

Prilikom izgradnje, sanacije i održavanja objekata za maloprodaju često se javljaju različite poteškoće koje odgovornim osobama otežavaju rad te uzrokuju veću potrošnju vremena i novca.

Programska rešenja kao što su PlanRadar pružaju podršku vlasnicima građevinskih objekata, izvođačima i upravnicima poslovnih nekretnina sa ciljem povećanja efikasnosti pojedinih procesa.

McDonalds na berlinskom Glavnom kolodvoru

GRAĐEVINSKI NEDOSTACI SU NEIZBEŽNI

Davaoci i korisnici franšiza u maloprodaji ili u ugostiteljstvu dobro su upoznati sa sledećom situacijom: prilikom planiranja, izgradnje i opremanja objekata ne moraju ispuniti samo lične ciljeve, već i zahteve arhitekata, dizajnera interijera i komunikacionih stručnjaka. Ovakve šeme i šabloni osiguravaju nesmetano vođenje poslova, kao i očuvanje prethodno određenog izgleda brenda.

Zbog toga se na novoj lokaciji sve zadate stavke moraju u potpunosti ispravno provesti – od izgradnje temelja do tehničkog opremanja objekta. Pogotovo ako su u pitanju projekti po principu „ključ u ruke“, svi važniji procesi moraju biti optimizovani pre predaje izložbenog salona, ugostiteljskog lokala, prodajnog mesta ili studija samom klijentu.

Međutim, poteškoće se ne mogu u potpunosti izbeći ni prilikom primene uhodanih građevinskih šema. Prema tome, pojava građevinskih nedostataka je neizbežna kod svakog objekta. Uzroci njihove pojave različiti su – od stresnih radnih okolnosti prilikom izgradnje do nesporazuma u komunikaciji među učesnicima projekta.

Uzimajući u obzir činjenicu da se i u 2020. godini na mnogim mestima još uvek ručno beleže i obrađuju građevinske greške, situacija nije nimalo jednostavna. Tako se na primer nedostaci uglavnom ručno beleže u blokove i kasnije unose u eksel tabele, što zahteva puno vremena. Dalje, svi partneri moraju se obavestiti o nedostacima, što se uglavnom obavlja putem elektronske pošte.

Međutim, upravo pri izvođenju velikih projekata među učesnicima se elektronskim putem svakodnevno razmenjuje velika količina podataka, što na kraju može rezultovati gubitkom ili prekasnim uočavanjem bitnih informacija.

PROČITAJTE: 15 najčešćih nedostataka u izgradnji te kako ih izbeći

KORISTITI Vocap (Whatsapp) U GRAĐEVINI ZNAČI UPUŠTATI SE U RIZIK

Učesnici građevinskih projekata sve se češće koriste različitim mesendžer aplikacijama kako bi međusobno komunicirali. Razlozi su jasni – sve ovakve aplikacije su jednostavne za upotrebu i omogućuju trenutnu razmjenu informacija.

Međutim upotreba Vocap-a i sličnih aplikacija sa sobom nosi i neke značajne nedostatke. Kao prvo, njegova upotreba ne odgovara opštim odredbama vezanim uz zaštitu podataka (GDPR), budući da se informacije ne razmenjuju samo među učesnicima razgovora, već se prenose i na sam Vocap server. Osim toga se pri ažuriranju instaliranih verzija aplikacije mogu izgubiti podaci.

Trebate li npr. mesecima ili godinama nakon kompletiranog građevinskog posla određene podatke – pogotovo ukoliko je nužno dokazati da je usluga pružena ili razjasniti činjenična stanja u sudskim procesima, to neće biti moguće, a posledice mogu biti katastrofalne.

Zbog toga je jasno – nedovoljni standardi prilikom izrade dokumentacije i u komunikaciji koštaju vremena, novca i živaca.

OPSEŽNA I POTPUNA DOKUMENTACIJA

Pomoću softvera PlanRadar direktno se, na licu mesta, beleže građevinski nedostaci, nezavršene usluge i zadaci dok se gradilište obilazi. Ovo su neke od prednosti za vlasnika građevine i za građevinska preduzeća:

  • Aplikacija je dostupna na svim mobilnim uređajima ta za operativne sisteme Android, iOs i Vindous
  • Rukovanje je jednostavno i moguće u sklopu svega nekoliko minuta, pa za nove korisnike nije potrebna nikakva dodatna edukacija
  • Raspodela radnih zadataka te dogovori sa zaposlenima i vanjskim partnerima odvijaju se u „tren oka“ izradom tiketaUčesnici vide samo za njih lično bitne informacije i mogu odmah započeti s ispunjavanjem njima dodeljenih zadataka
  • Svi zadaci i mere vidljivi su u obliku tiketa u digitalnim građevinskim nacrtima, što uveliko olakšava organizaciju i praćenje radova na objektima
  • Sve informacije i komunikacija među učesnicima u potpunosti ostaju očuvane. Podaci i zapisnici se ne moraju više pregledati, sortirati i spremati pre ili nakon obilaska gradilišta
  • Koji je status pojedinih radova na određenom objektu? U kojoj su meri opterećeni zaposleni i partneri pri izvršavanju određenih zadataka? Statistički izveštaji i funkcije vrednovanja omogućavaju pregled činjeničnog stanja stvari kao i učinkovito planiranje angažmana zaposlenih
  • Svi podaci spremljeni u oblaku dostupni su u svakom trenutku dohvatiti i izvesti u obliku PDF ili Eksel datoteka. Bez obzira trebate li ih za kontakt sa zanatlijama ili za pojašnjenje činjeničnog stanja pred sudom – kompletni dokazi o izvršenim ili ipak, nedostatnim uslugama, dostupni su u trenutku.

Šoping centar Bühl u gradu Krems an der Donau

CELI TRGOVAČKI CENTAR NA OKU

Automatizacija procesa ne donosi korist samo učesnicima u projektovanju i opremanju, već je i sve više vođa objekata koji posežu za digitalnim rešenjima. U taj razvojni trend se ubraja i oko 500 prodajnih centara širom Nemačke, koji se ponose kontinualnom omiljenošću među strastvenim potrošačima.

Takvom statusu doprinosi veliki broj trgovina i davaoca različitih usluga na jednom mestu, ali presudnu ulogu ipak igraju provereni koncepti za maloprodaju. Oni oblikuju prostor kojim se potrošači rado kreću i puno kupuju. Kako bi se kupci ugodno osećali, potrebno je ispuniti određene preduslove kao što je čistoća, prigodna rasveta i ambijentalna temperatura.

Međutim za rad nekog prodajnog centra potrebno je puno više od upravljanja prostorom – svaka infrastrukturna tačka od pokretnih stepenica do izlaza u nuždi mora funkcionisati besprekorno. To se ne odnosi samo na područja u kojima se odvija kupovina, već i na kancelarije, skladišta te parking. Isto tako, za uspešno poslovanje trgovačkog centra od iznimne su važnosti adekvatna građevinska konstrukcija objekta te efikasno upravljanje ljudskim resursima.

Jedan takav primer je prodajni centar Buhl u austrijskom gradu Krems na Dunavu. Ovaj prodajni centar se prostire na 25.000 m² te sadrži 60 lokala, a podeljen je na 4 nivoa i raspolaže s nekoliko zona za parkiranje.

Upravnik ove nekretnine koristi aplikaciju PlanRadar za upravljanje zgradom, tzv. „Facility Management“, kako bi se svi građevinski nedostaci, popravke i ostali zadaci centralno evidentriali i obrađivali. Učinkovita komunikacija između upravnika objekta, domara, službe održavanja i vanjskih saradnika omogućava brzo rešavanje nastalih problema.

PlanRadar se koristi na pametnom telefonu

MULTITALENAT ZA SEKTOR GRAđevinarstva I NEKRETNINA

Preduzeća svih veličina širom sveta koriste PlanRadar za različite zadatke kao što su upravljanje nedostacima, građevinsku dokumentaciju, izveštavanje, primopredaju usluga, inventuru, osiguravanje dokaznih materijala, dubinsku analizu, sertifikovanje ili raspodelu radnih zadataka.

Prednosti govore same za sebe. Korisnici aplikacije u proseku štede oko 7 radnih sati sedmično.

Hiljade korisnika iz 40 zemalja te iz svih grana građevinarstva i tržišta nekretninama upotrebljavaju ovu aplikaciju za komunikaciju i dokumentovanje postupaka u građevini i poslovanju s nekretninama. Pomoću aplikacije PlanRadar sedmično se obrađuje oko 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju