Blog Post

Kako sastaviti ponudu za građevinske radove

11.11.2022 | 5 minuta čitanja | Written by Marian

Sposobnost kreiranja detaljnih, praktičnih, grafičkih ponuda za građevinske radove koje su lako razumljive i prilagođene potrebama vaših kupaca je od suštinskog značaja za privlačenje novih klijenata za vašu građevinsku kompaniju. Uvek imajte na umu da će ponuda biti Vaš prvi kontakt s potencijalnim kupcem; ostavite dobar utisak tako što ćete naučiti da sastavite i izračunate uspešnu ponudu radova za svaki potencijalni građevinski projekat.

Ponuda radova je procena koliko će koštati izvođenje građevinskog projekta. Potencijalnom kupcu pruža pregled svih troškova povezanih sa celim projektom. Znati kako da odredite i izračunate građevinske zadatke i materijale od vitalnog je značaja za razlikovanje vaših ponuda od ponuda konkurencije. Dimenzije projekta, potrebni materijali i rokovi će biti ključni parametri. Sledeći odeljci pokazuju kako da napišete potpunu, tačnu ponudu radova skrojenu da biste uhvatili vašeg sledećeg kupca.

Naučite kako da sastavite ponudu radova

Pretpostavljamo da vas potencijalni kupac pozove i zatraži procenu cene kako bi obnovio svoju kuću. Morate da dostavite detaljnu ponudu da biste utvrdili troškove i rokove isporuke. Preduzmite sledeće korake da biste to uradili:

Definišite glavne karakteristike poslova

Svaki projekat ima jedinstvene, specifične potrebe koje morate uzeti u obzir da biste sastavili pravilno prilagođenu ponudu. U ovoj početnoj fazi morate saznati sve što možete o radovima što je detaljnije moguće, obraćajući posebnu pažnju na sledeće:

  • Dimenzije: prvi korak bi bio definisanje dimezija radova i dobijanje detaljnih informacija o namerama naručioca
  • Lokacija: poznavanje lokacije gradilišta pomoći će vam da planirate troškove transporta radnika i materijala.
  • Predviđeno vreme isporuke: ne samo za izgradnju, već i za prateće formalnosti kao što je dobijanje upotrebne dozvole kada se radovi završe. Imajte na umu vreme izgradnje i adiministracije i budžet za sve troškove koji proističu iz procedura.
  • Zadaci koje treba izvršiti i procenjeno vreme trajanja: odgovarajući raspored radova će obezbediti da se uzmu u obzir manji detalji o izvršenju, troškovima i vremenu koji bi mogli da odlože radove ako se zaborave.

Izračunajte cenu svakog zadataka

Moći ćete da izračunate cenu svakog dela kada budete imali realnu opštu viziju i detaljan pregled radova. Ovaj aspekt mora biti preciziran što je preciznije moguće kako bi se osiguralo da neće biti naknadnih većih promena konačne cene.

Uzmite sve zadatke definisane u prethodnom koraku i izračunajte cenu svakog od njih. Svaki zadatak će biti poznat kao stavka u ponudi. Moraćete da uključite transportnu stavku, na primer, množenjem potrošnje goriva vašeg vozila sa rastojanjem od mesta preuzimanja do gradilišta te brojem putovanja koje će Vaši radnici morati da obave.

Sledeće su najčešće stvari u građevinarstvu:

  • Rad: imajući u vidu vreme putovanja, dnevnice i – u nekim slučajevima – smeštaj.
  • Materijali: spisak materijala navodi sve alate, sirovine i komponente potrebne za izvođenje građevinskih planova.
  • Operativna marža: profit Vaše kompanije nakon plaćanja svih troškova.
  • Troškovi amortizacije vaših mašina, materijala i prostorija.
  • Cena privremenih konstrukcija i prostorija postavljenih u toku radova.

Pregled potrebnih materijala

Ova tačka je usko povezana sa prethodnim proračunom, ali je izuzetno važno napraviti tačnu procenu. Svi materijali, komponente i delovi koji se koriste za izvođenje radova moraju biti uzeti u obzir u predračunu. Pristup nacrtima izgradnje sa informacijama koje sadrže o dimenzijama, rasporedu itd. pomoći će vam da napravite tačnu procenu.

Bez obzira da li vaša kompanija ili kupac isporučuje materijale, dobra je ideja uključiti sigurnosnu marginu za pokrivanje manjih lomova ili nedostataka. Rad sa sigurnosnom marginom od 10-15% će osigurati da vaša kompanija ostvari profit i nećete morati da trošite novac na neočekivana prekoračenja troškova.

Svaka stavka će morati da se proceni u odnosu na tržišnu cenu kada je materijal pravilno definisan. Pomoć za ovaj zadatak možete dobiti iz ažurirane baze podataka za procenu troškova izgradnje kao što je PREOC (u Španiji) ili PriMus (u EU). Takođe možete koristiti PlanRadarov softver za upravljanje nacrtima koji će vam pomoći da organizujete i planirate svoje građevinske projekte.

Pregled ponude

Kada su sve komponente projekta definisane, dimezionisane i vrednovane, vreme je da izračunate konačnu ponudu radova. Pregledajte stavke jednu po jednu, uzimajući u obzir i glavne troškove i derivatne troškove koji mogu nastati iz njih, kao što su administrativni troškovi, građevinsko osiguranje ili privremene građevine.

Uzmite u obzir troškove radova i održavajući ih realističnim pobrinite se da sačuvate operativnu maržu svoje kompanije, koja mora biti konkurentna i u skladu sa vašim finansijskim interesima. Održavajte ravnotežu između operativnih troškova, vaših interesa kao preduzetnika i interesa klijenata kako biste napravili konkurentan budžet koji vas razlikuje kod konkurencije.

Šablon građevinskih radova

Izgled vaše ponude je gotovo jednako važan kao i sadržaj iste. Morate sastaviti dokument koji prikazuje sve informacije na jasan, koncizan i organizovan način. Pošto obim informacija u tako složenim projektima kao što su građevinski radovi može biti ogroman, dobra prezentacija će steći poverenje korisnika u vašu uslugu. Olakšajte da budete vaš kupac. Stavite punu ponudu u sažetom obliku koja ističe sve ključne tačke radova, cene po artiklu i ukupnu cenu.

Možete koristiti sledeći šablon da biste brzo i povoljno kreirali ponudu za izgradnju bez izostavljanja bitnih informacija. Ovaj šablon pruža osnovu za ponudu građevinskih radova u Excelu i možete ga prilagoditi tako da se prilagodi specifičnim potrebama svakog projekta.

Naravno, kada sastavite ponudu i dobijete ugovor, zapamtite da morate pravilno da organizujete stvarne radove kako biste ostali u okviru kritičnog puta planiranja, a da pri tome izbegavate prekoračenje budžeta. Ne zaboravite da PlanRadar može biti vaš najbolji prijatelj. Ovaj softver za upravljanje izgradnjom vam pomaže da digitalno upravljate svim aspektima koje morate uzeti u obzir, od dokumentacija do kontrole i nadgledanja materijala i članova tima. Moći ćete da otkrijete potencijalna odstupanja na vreme i postignete bolje rezultate uz optimizaciju svog vremena.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju