Blog Post

Digitální stavební dokumentace – efektivní tvorba, správa a archivace

30.05.2023 | 5 minuty čtení

Investiční proces není jen přední část prací na staveništi. Jeho neméně důležitou součástí, která může do značné míry rozhodnout o konečném úspěchu či neúspěchu celého projektu, je péče o stavební dokumentaci. Tento soubor zákonem požadovaných dokumentů by měl být postupně shromažďován ve všech fázích prací.

Může investor nebo lidé zastupující jeho zájmy tento proces nějak podpořit? Sledujme, jak na tyto potřeby reaguje digitalizace ve stavebnictví.

Cyfrowa dokumentacja budowlana

Co je součástí stavební dokumentace

Přesná definice a specifikace konstrukce. Zákonodárce uvádí zejména:

  • stavební povolení se stavebním projektem,
  • stavební deník,
  • dílčí a závěrečné přejímací protokoly.

V případě potřeby se rovněž vypracuje stavební dokumentace:

  • výkresy a popisy potřebné k výrobě předmětu,
  • geodetická měření,
  • kniha měření,
  • montážní deník (pro investice prováděné touto metodou).

To znamená hodně, opravdu hodně objemných pořadačů na policích v kanceláři (a pak v archivu) nebo… jednu aplikaci.

Začněte zdarma

Stavební povolení

Teprve získání tohoto úředního dokladu – prostřednictvím správního rozhodnutí – vám umožní zahájit a provádět stavbu nebo stavební práce. V souladu se správním řádem2 by měly příslušné orgány vydat stavební povolení bez zbytečného odkladu. V praxi to bohužel bývá jinak. Seznam příloh přikládaných k žádosti je impozantní a obsahuje různé stavební dokumenty, m.j.: projekt stavby spolu s požadovanými stanovisky, opatřeními a povoleními, vyjádření investora o právu nakládat s nemovitostí pro účely stavby a vyjádření projektanta k možnosti napojení objektu na stávající tepelnou síť.

Použití moderních řešení, jako je PlanRadar, umožňuje všechny tyto přílohy snadno ukládat a pohodlně uchovávat v digitální podobě. To výrazně usnadňuje vyhledávání, používání a archivaci jakékoli stavební dokumentace, včetně stavebních povolení. Správa dokumentace, která je dostupná kdykoli a kdekoli (on- i offline, na tabletech, chytrých telefonech nebo počítačích) a bezpečně uložená v cloudu, šetří čas, místo i nervy.

Stavební projekt

Jedná se o další soubor dokumentů, který je důležitou součástí stavební dokumentace. Rozlišuje tři hlavní součásti: územní nebo stavební projekt, architektonické a stavební řešení a technické řešení.

K tomu, aby ji projektant mohl vypracovat, potřebujete: výpis z místního územního plánu nebo rozhodnutí o podmínkách výstavby, dále mapu zpracovanou geodetem, výpis a výpis z katastru nemovitostí, podmínky pro napojení na tepelné, energetické a vodovodní sítě a případně i na plynové a kanalizační sítě a opatření pro vstup na pozemek. Povinnou přílohou je také vyjádření projektanta o zpracování projektu v souladu s platnými předpisy a zásadami technických znalostí a kopie certifikátu potvrzujícího jeho stavební oprávnění.

Neocenitelnou pomoc pro tuto část stavební dokumentace poskytuje také software PlanRadar. Správa plánů z úrovně aplikace zajišťuje jejich aktuálnost a dostupnost pro členy týmu. Mimořádně důležitou výhodou tohoto řešení je také možnost porovnávat plány a zadávat k nim případné poznámky. To vše s sebou přináší řadu výhod, které žádná papírová varianta nemůže nabídnout: snadné používání, přehlednost struktury, žádné informační mezery a automatický registr verzí.

Stavební deník

Jedním z nejdůležitějších prvků stavební dokumentace je stavební deník. Zaznamenává postupné fáze prací a doprovodné události a okolnosti. Tento úřední dokument vydává investorovi příslušný stavební správní orgán po získání stavebního povolení. Stavební deník je opatřen číslem (evidenčním) a každá strana razítkem úřadu. Zápisy do něj mohou provádět pouze oprávněné osoby: investor, projektant, stavbyvedoucí, inspektor investorského dozoru, geodet, jakož i pracovníci orgánů, které mají právo provádět kontroly na stavbě.

Elektronický stavební deník výrazně usnadňuje vedení stavební dokumentace. Možnost používat software na mobilních zařízeních, jako je tablet nebo chytrý telefon, šetří čas a minimalizuje riziko chyb nebo opomenutí. Údaje lze snadno doplňovat v reálném čase přímo na stavbě s využitím možnosti obohacení o fotografie, videa nebo prvky plánů. Jejich digitalizace znamená volný přístup k informacím a možnost vytvářet na jejich základě libovolné reporty.

E-kniha: Elektronický stavební deník

Klíčový nástroj pro zvýšení efektivity stavebních projektů

Stáhnout zdarma

Přejímací protokoly

Dokončení jednotlivých etap nebo všech prací se potvrzuje ve stavební dokumentaci sepsáním dílčích nebo závěrečných přejímacích protokolů. Ty sepisují smluvní strany, tj. investor a zhotovitel, a někdy i jejich zástupci (např. stavbyvedoucí, inspektor investorského dozoru). Měly by obsahovat minimálně: datum, údaje o účastnících, rozsah prací a připomínky k realizaci. Jedná se o mimořádně důležitou formalitu, protože její provedení zahrnuje otázky vypořádání, smluvních pokut za případné zpoždění, záručních či garančních podmínek.

Postupující digitalizace odvětví podporuje zúčastněné strany při přejímání stavebních prací. Formuláře, které se jich týkají – jak připravené šablony, tak personalizovaná stavební dokumentace – umožňují efektivně a účinně provádět veškeré kontroly či audity. Pomocí softwaru, jako je PlanRadar, můžete pohodlně zaznamenávat zjištěné závady, objednávat a sledovat jejich odstranění a podle potřeby do aplikace přidávat hlasové zprávy nebo poznámky.

Jak dlouho uchovávat dokumentaci budovy?

Dokončení prací neznamená, že se můžete zbavit související dokumentace. Investor by ji měl předat – spolu s realizační dokumentací, dalšími dokumenty, rozhodnutími a pokyny k provozu či obsluze – vlastníkovi nebo správci objektu. Soubor dokladů by měl být připojen ke knize objektu tak, aby společně tvořily dokumentaci objektu, kterou je nutné uchovávat až do konce jeho existence. Důsledky případné nedbalosti v této oblasti mohou tvrdě zasáhnout kapsy: hrozí za ně pokuta

Oprogramowanie dla budownictwa usprawnia prowadzenie dokumentacji budowlanej

Podpora IT technologií v oblasti dokumentace zařízení

Shrňme závěry stručně: bez stavební dokumentace se neobejde žádný projekt, ale záleží na volbě způsobu její tvorby, vedení a archivace, zda bude zatěžující povinností, nebo užitečným zdrojem dat. Pomocí řešení, jako je PlanRadar, můžete získat maximální užitek ze shromažďování různých typů dokumentace – nejen pro splnění formálních požadavků, ale také pro volný přístup k užitečným informacím, jejich zobrazení v přehledné formě nebo export dat či statistik.

Podívejte se, jak vám PlanRadar může pomoci při vytváření, správě a ukládání dokumentace zařízení. Vyzkoušejte bezplatnou verzi softwaru kliknutím na tlačítko níže nebo nás kontaktujte, pokud máte k aplikaci dotazy. Rádi vám pomůžeme.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci