Blog Post

Jak zoptymalizować koszty budowy inwestycji

02.02.2022 | 6 minuty czytania

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule artykułu nie jest tak banalna, jakby się mogło wydawać. Ręka do góry, kto sądzi, że zwrot „optymalizacja kosztów budowy” to eufemizm oznaczający zwykłe cięcie wydatków? Nie, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.


Jak zoptymalizować koszty budowy inwestycji

Nieprzemyślane „oszczędności” w dłuższej perspektywie będą bowiem generować straty, a nie zyski. Użycie tanich, ale miernej jakości materiałów może skutkować pojawieniem się wad, do których usunięcia będzie zobligowany inwestor. Zaangażowanie zbyt małej liczby pracowników lub kadry o niewystarczających kwalifikacjach grozi niską jakością realizacji prac czy opóźnieniami na budowie. Podobne przykłady da się mnożyć bez końca. Na czym zatem polega prawdziwa optymalizacja kosztów budowy? I jakie narzędzia mogą wspomóc związane z nią działania?

Co składa się na koszty budowy i czym jest ich optymalizacja

Warto chyba doprecyzować, o czym tak naprawdę mówimy, rzucając dość lekko sformułowaniem „koszty budowy”. W skład kosztów realizacji danej inwestycji wchodzą: robocizna, materiały, transport, praca maszyn i urządzeń oraz koszty pośrednie (czyli ogólne budowy i zarządu). Optymalizacja w ich przypadku oznacza – ogólnie rzecz ujmując – racjonalne zarządzanie, które powinno być prowadzone od samego początku aż do końca prac. Tak więc od momentu, gdy inwestorowi zaświta w głowie pomysł związany z planem nowego przedsięwzięcia po zamknięcie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania wszelkie środki finansowe należy wydatkować tak, by uzyskać możliwie największe efekty z włożonych nakładów. Brzmi dobrze, ale jak sobie z tym wyzwaniem poradzić w codziennej praktyce?

Koszty budowy na etapach koncepcji i projektowania

Koncepcja architektoniczna stanowi pierwszy dokument, na podstawie którego da się przygotować wstępną optymalizację kosztów budowy. Warto już wówczas zastanowić się nad dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do rzeczywistych potrzeb jego docelowych użytkowników, a także doborem technologii czy rozwiązań konstrukcyjnych.

Później, w trakcie opracowywania projektu budowlanego oraz wykonawczego, zwykle przyjmuje się konkretne rozwiązania, które mają bezpośredni wpływ na cenę wykonania robót budowlanych i umożliwiają bardziej precyzyjne oszacowanie kosztów budowy. Można też pokusić się wtedy o zastępowanie pewnych technologii przez ich tańsze odpowiedniki – jeśli w żaden sposób nie wpłyną one na obniżenie parametrów technicznych ani nie pogorszą końcowego efektu wizualnego.

Plany 2D i modele BIM

Plany, schematy i modele stanowią bazę pracy dla całego sztabu ludzi związanych z realizacją przedsięwzięcia budowlanego. Aby zatem zagwarantować sprawny przebieg działań, a co za tym idzie: zoptymalizować koszty budowy, wszyscy interesariusze projektu muszą mieć stały, wygodny dostęp do aktualnych wersji planów, a najlepiej – móc na nich wspólnie pracować.
koszty budowy inwetsycji mogą zostać zoptymalizowane dzięki stosowaniu BIM i efektywnym zarządzaniu planami budowy
Oprogramowanie typu PlanRadar pozwala kompleksowo zarządzać planami budowlanymi. Na jednej platformie bezpiecznie przechowywane, synchronizowane i archiwizowane są wszystkie wersje planów i bogatych w dane modeli BIM. A dostępność? Każdy użytkownik może z nich korzystać zarówno z komputera, jak i z urządzenia mobilnego typu tablet czy smartfon, on- i offline, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na świecie. Aha! I jeśli wspominamy już o ograniczeniach (a raczej o ich braku), to wsparcie oprogramowania w tym zakresie oznacza też koniec problemów z odwiecznym: „Gdzie się to wszystko pomieści?!”. Plany przechowywane są w chmurze, więc do woli da się je gromadzić, a nawet wzbogacać o poręczne cyfrowe adnotacje. W takich warunkach można pracować naprawdę efektywnie i dbać o realną optymalizację kosztów budowy.

Zarządzanie dokumentacją

Kierowanie każdym projektem, a w szczególności tak skomplikowanym jak przedsięwzięcie budowlane, wymaga skutecznego zarządzania dokumentacją budowlaną w trakcie całego przebiegu prac. Wszelkie usprawnienia w tym zakresie pozwalają oszczędzać cenny czas, co w dość oczywisty sposób przekłada się na zoptymalizowanie kosztów budowy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT, takim jak PlanRadar, da się w łatwy, a zarazem bezpieczny sposób gromadzić, aktualizować i udostępniać użytkownikom dowolną dokumentację projektową – nie trzeba przeszukiwać biura czy archiwum, by znaleźć potrzebną instrukcję lub jakieś zaświadczenie. Wszyscy, którzy tego potrzebują, mają swobodny dostęp do platformy zawierającej automatycznie synchronizowaną bazę dokumentów.

Dodatkowym atutem wykorzystania w tym zakresie technologii informatycznych jest możliwość dodawania materiałów fotograficznych i filmowych. Nieskomplikowane i wygodne przypinanie oraz tagowanie zdjęć czy nagrań wideo wprost na cyfrowych planach budowlanych sprzyja dobrej komunikacji wizualnej, a także minimalizuje zarówno konieczność dużego zaangażowania czasowego, jak i ryzyko popełnienia błędów czy pomyłek. W rezultacie obniża koszty budowy i pozwala zwiększyć rentowność całego przedsięwzięcia.

Koszty budowy na etapie realizacji

To jasne, że na etapie realizacji może zaistnieć wiele nieprzewidywalnych zdarzeń, które realnie wpłyną na koszty budowy. Kwestie jednak, nad którymi da się zapanować – i ostatecznie zoptymalizować wydatki poniesione na inwestycję – sprowadzają się do maksymalnie dobrej organizacji prac projektowych. Efektywność w tym zakresie przekłada się bezpośrednio na kwoty, które widzimy później po stronie zysków i strat na firmowym koncie. W jaki sposób zapewnić skuteczne zarządzanie budową – zwiększyć produktywność, a jednocześnie zapewnić wysoką jakość? Jak monitorować realizację, by na czas rozwiązywać problemy i reagować na zagrożenia? Jakie narzędzia mogą wspomóc w tym zakresie inwestorów i wykonawców?

Zarządzanie budową

Przy skali inwestycji budowlanej w kompleksowym zarządzaniu pracami projektowymi nieodzowne okazuje się wsparcie rozwiązań cyfrowych, które mogą mieć niemały wpływ na obniżenie kosztów budowy. Wykorzystanie oprogramowania w rodzaju platformy PlanRadar pozwala zyskać kontrolę nad całym tym skomplikowanym procesem: począwszy od przypisywania zadań członkom zespołu, poprzez zarządzanie ewentualnymi usterkami i monitorowanie prac poprawkowych, aż po inspekcje i audyty na placu budowy. Wgląd w bieżące postępy realizacji inwestycji oraz raporty i elektroniczny dziennik budowy, stały kontakt z innymi członkami zespołu dzięki powiadomieniom push i wbudowanemu czatowi, a także standaryzacja procesów kontroli – wszystkie te funkcjonalności decydują o optymalizacji kosztów budowy.

Mniejsze koszty budowy inwestycji to przede wszystkim efektywne zarządzanie budową

Raporty i analizy

W pracach projektowych o wartości raportów czy analiz decyduje przede wszystkim ich aktualność. A o to może być szczególnie trudno w przypadku dynamicznie zmieniającej się sytuacji na budowie. Zbieranie wiarygodnych danych zagwarantować może oprogramowanie, które na bieżąco śledzi, co dzieje się na placu. Podejmując trafne decyzje i wdrażając korzystne rozwiązania – możliwe dzięki temu, że działasz w oparciu o fakty – jesteś w stanie uniknąć zbędnych kosztów budowy i zapobiec opóźnieniom. Wiedza to doskonałe narzędzie!

Platforma PlanRadar pozwala nie tylko wygodnie przeglądać dane, lecz także błyskawiczne generować przejrzyste statystyki i cyfrowe raporty projektów. Najbardziej drobiazgowe sprawozdania, notatki ze spotkań, inspekcje i listy kontrolne oraz ewidencję czasu pracy da się generować, edytować i przechowywać w jednym miejscu. Uzupełnianie dokumentacji bezpośrednio na placu budowy dzięki mobilności aplikacji ułatwia życie wszystkim: inwestorom, wykonawcom, kierownikom, a w dalszej perspektywie ogranicza koszty budowy.

Inwestycja budowlana to przedsięwzięcie wymagające niebagatelnych nakładów finansowych. A zwykłe cięcie wydatków nie zawsze przekłada się na realne zwiększenie zysków. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób oprogramowanie dla branży budowlanej pomoże Ci zoptymalizować koszty budowy? Wypróbuj darmową wersję PlanRadar, klikając przycisk umieszczony poniżej. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie Ci pomożemy – wystarczy, że do nas napiszesz.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację