Blog Post

Jak oprogramowanie może wspomóc budownictwo infrastrukturalne

19.10.2021 | 6 minuty czytania

Znaczne potrzeby infrastrukturalne – zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie – dodatkowo pogłębiły się w wyniku pandemii COVID-19. Aby temu przeciwdziałać i pobudzić wzrost gospodarczy, w czerwcu 2021 roku przywódcy grupy G7 poparli plan Build Back Better World przewidujący między innymi wsparcie w zakresie inwestycji w budownictwo infrastrukturalne.


Oprogramowanie dla budownictwa infrastrukturalnego

W nadchodzących miesiącach możemy się zatem spodziewać wielu informacji na temat projektów związanych z zieloną energią, dużych modernizacji infrastruktury, a także nowych linii kolejowych, dróg, portów i budynków użyteczności publicznej. Pytanie brzmi jednak: czy branża jest gotowa, by dobrze wykorzystać daną jej szansę? Firmy inżynieryjne i budowlane pozostają jednymi z najbardziej opornych na świecie w kwestii przekształceń cyfrowych1. A jako że nie korzystają z oprogramowania dla budownictwa infrastrukturalnego, nadal zmagają się z wydajnością i efektywnym zarządzaniem projektami. Niestety tracą tym samym szanse na potencjalny wzrost.

Obecnie istnieje ponad 1200 firm technologicznych2 oferujących rozwiązania cyfrowe dla przedsiębiorstw parających się budową infrastruktury. Czym się dokładnie zajmują i jak mogą pomóc organizacjom z branży?

Czym jest oprogramowanie dla budownictwa infrastrukturalnego

Programy tego rodzaju obejmują szereg narzędzi, które wspierają użytkownika na różnych etapach cyklu życia projektu inżynierii lądowej i wodnej. Niektóre z nich wykorzystują nowoczesną technologię, by przyspieszyć i usprawnić proces projektowania. Inne umożliwiają inżynierom i kierownikom nadzorowanie postępów prac, a także zarządzanie tym, co dzieje się na placu budowy. Ich celem jest zastąpienie nieefektywnych procesów opartych na wiadomościach e-mail, papierowych rysunkach, planach czy clipboardach szybszymi i bardziej użytecznymi narzędziami cyfrowymi.

Jakie wyzwania stoją przed oprogramowaniem dla budownictwa infrastrukturalnego

Chociaż istnieje wiele firm, które są wysoce innowacyjne, jeśli chodzi o używanie programów typu PlanRadar, branża jako całość ma trudności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Poniżej wyszczególniono trzy z wielu powodów takiego stanu rzeczy.

  • Przejściowość – większość dużych projektów inżynierii lądowej i wodnej wymaga współpracy wielu firm. Często zdarza się jednak, że ich kooperacja bywa jednorazowa. Zmienny charakter tej branży oznacza, że wprowadzenie oprogramowania dla budownictwa infrastrukturalnego może być trudne. Wdrożenie nowego narzędzia dla wszystkich współpracowników i nauczenie ich, jak z niego korzystać, czasem wyda się zbyt kosztowne i skomplikowane.
  • Odległa lokalizacja – wiele projektów budownictwa infrastrukturalnego odbywa się w odległych miejscach – na otwartej przestrzeni, pod ziemią, a nawet na morzu. W takich przypadkach korzystanie z urządzeń podłączonych do internetu i zasilanych z baterii stanowi nie lada wyzwanie i może zniechęcić potencjalnych użytkowników.
  • Ograniczony budżet – sporo firm z branży inżynierii lądowej i wodnej – starając się pozostać konkurencyjnymi cenowo – działa na stosunkowo niskich marżach zysku. Z tego powodu ich budżet na inwestowanie w technologie cyfrowe jest dość ograniczony.

Oprogramowanie wspiera budownictwo infrastrukturalne

Jakiego rodzaju narzędzia cyfrowe są dostępne na rynku i jak mogą pomóc swoim użytkownikom? Poniżej krótki przegląd zaledwie kilku z najbardziej interesujących funkcjonalności programów dla budownictwa infrastrukturalnego, z których nieśmiało zaczyna korzystać branża.

PlanRadar wspiera komunikację w projektach budownictwa infrastrukturalnego

Komunikacja

Jeśli prowadzisz naprawdę dużą inwestycję, do której zaangażowano setki pracowników z wielu firm, komunikowanie się ze wszystkimi jednocześnie i zagwarantowanie, że każdy ma te same, aktualne informacje, może być trudne. E-maile łatwo przeoczyć, a osobiste spotkania, rozmowy telefoniczne czy wideokonferencje nie zawsze stanowią praktyczne rozwiązanie.

W przypadku budownictwa infrastrukturalnego bardzo pomocne mogą okazać się programy do komunikacji na placu budowy. Wystarczy, że uczestnicy projektu zainstalują aplikację mobilną, w którym prowadzone będą wszystkie rozmowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszczególni członkowie zespołu są na bieżąco z podejmowanymi decyzjami, mogą w czasie rzeczywistym zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi.

Wykorzystanie GPS do zarządzania zadaniami

Niektóre rodzaje oprogramowania dla budownictwa infrastrukturalnego umożliwiają dołączanie zadań do cyfrowego planu projektu i określanie ich dokładnej lokalizacji za pomocą GPS. Może to być szczególnie cenne, jeśli przypisuje się wiele zadań w dużym projekcie infrastrukturalnym. Pozwala bowiem precyzyjnie informować wykonawców, gdzie mają pracować – we wskazanych miejscach tworzyć zadania i przypisywać je do poszczególnych osób lub zespołów.

Tagi NFC do monitorowania i dla bezpieczeństwa

Tag NFC jest rodzajem chipa, który może znajdować się wewnątrz specjalnej naklejki umieszczanej w wybranym miejscu. Chipy te zawierają niewielką ilość informacji wykorzystywanych do wielu różnych celów. Za pomocą smartfona użytkownik skanuje tag NFC, a zawarte w nim dane są przesyłane do urządzenia mobilnego. Oto tylko kilka przypadków użycia tego rozwiązania w budownictwie infrastrukturalny:

  • zapisanie, kto dokonał inspekcji;
  • sprawdzenie, kiedy materiał dotarł na miejsce i kto był odpowiedzialny za jego przyjęcie;
  • udostępnianie krytycznych informacji na temat konkretnego urządzenia.

 

Listy kontrolne i przydział zadań

Jeśli na budowie są setki pracowników, co nie dziwi w przypadku budownictwa infrastrukturalnego, centralne zarządzanie wszystkimi ich zadaniami może stanowić nie lada wyzwanie. Dzięki programom z listami kontrolnymi kierownicy projektów i zespołów mogą skutecznie rejestrować i przydzielać zadania wszystkim zatrudnionym. Za ich pomocą da się również sprawdzić, czy faktycznie zostały one zrealizowane – można np. daną osobę poprosić o przesłanie zdjęć ze smartfona.

Udostępnianie najnowszych wersji planów

Plany dużych inwestycji budowlanych ulegają częstym zmianom z wielu różnych powodów. Niestety oznacza to, że niektórzy pracownicy na placu budowy mogą nie być na bieżąco z najnowszymi wersjami dokumentacji i w związku z tym realizować niewłaściwe zadania.

Po raz kolejny pomocne okazuje się w tym przypadku oprogramowanie dla budownictwa infrastrukturalnego. Aplikacje mobilne gwarantują, że każdy widzi najnowszy cyfrowy model budynku, dzięki czemu wszyscy pracują w oparciu o tę samą, aktualną wersję planów.

PlanRadar umożliwia automatyczne generowanie dokumentacji budowlanej

Automatyczne generowanie dokumentów

Z dużymi projektami związana jest konieczność generowania i przechowywania zapisów wszystkich podjętych decyzji, a także kluczowej dokumentacji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy prace są finansowane ze środków publicznych, ponieważ wymaga to wyższego poziomu przejrzystości. Jeśli wszystkie dokumenty są przechowywane w formie papierowej lub w różnych udostępnianych folderach czy skrzynkach odbiorczych, późniejsze przeszukiwanie rozproszonych treści może być bardzo czasochłonne i skomplikowane. Rozwiązania cyfrowe dla budownictwa infrastrukturalnego znacznie ułatwiają tego typu zadania, a dodatkowo wspomagają wypełnianie dzienników budowy, nagrywanie rozmów i przechowywanie formularzy.

Czy możesz skorzystać z oprogramowania dla budownictwa infrastrukturalnego

W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się wielu inwestycji w duże projekty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, ponieważ sporo krajów będzie próbowało odbudować się po pandemii. Korzystając z inteligentnego oprogramowania, firmy budowlane są w stanie skuteczniej zarządzać projektami, oszczędzać pieniądze i realizować roboty publiczne na czas i w ramach budżetu.

Platforma PlanRadar jest już szeroko stosowana przez deweloperów czy wykonawców z branży budowlanej i doskonale nadaje się do wyzwań stojących przed kierownikami projektów infrastrukturalnych. Skontaktuj się z nami, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania, lub kliknij przycisk poniżej i wypróbują darmową wersję demonstracyjną platformy PlanRadar.

1. V. Okumu, Understanding the difficulties of digital transformation in construction, https://www.ice.org.uk/news-and-insight/the-civil-engineer/november-2019/difficulties-digital-transformation-construction; dostęp: 20.09.2021.

2. J. L. Blanco, A. Mullin, K. Pandya, M. Sridhar, The new age of engineering and construction technology, https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-new-age-of-engineering-and-construction-technology; dostęp: 20.09.2021.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację