Blog Post

Tipy, ako správne zabezpečovať a evidovať dôkazy zo stavby

30.06.2021 | 9 minúty čítania

Ak ste konfrontovaní s reklamáciou od klienta, je úplne nevyhnutné, aby ste mali vyplnené a bezpečne uložené všetky dokumenty a dôkazy zo stavebného procesu. Či už ide o reporty, fotografie, protokoly, certifikáty alebo iné dokumenty. To všetko má zásadný význam pre zabezpečenie presvedčivých dôkazov, v prípade, ak by sa nároky klienta dostali pred súd.

Ak dôjde k súdnym sporom, presná dokumentácia zníži počet nárokov na náhradu škody po dokončení stavby. Preto je dôležité vedieť, ako dôsledne a starostlivo zaisťovať dôkazy zo stavebného procesu týkajúce sa prác zo všetkých fáz výstavby.

V tomto článku sa dozviete, čo presne potrebujete zabezpečiť, keď zaisťujete dôkazy zo stavby, a ako vám PlanRadar pomôže efektívne a bezpečne zdokumentovať všetky fakty a práce na projekte pomocou niekoľkých kliknutí.

PlanRadar: Tipy, ako správne zabezpečovať a evidovať dôkazy zo stavby

 

Návod: jak uchovávat důkazy ze stavby

Teraz sa pozrieme, ako uchovávať dôkazy v 6 krokoch:

 • Zaisťovanie dôkazov: rozsah prác.
 • Obyvatelia a susedné budovy.
 • Počiatočná zaznamenanie závad a prevencia poškodenia.
 • Šírenie poškodenia a jeho zamedzenie.
 •  Postup pre uchovanie hmotných dôkazov.
 • Stavebné závady v prípade sporu.

 

1. Rozsah zaisťovania dôkazov

Dokumentovanie dôkazov je zvyčajne náročný proces, tak z hľadiska času, ako aj z hľadiska zdrojov. Mal by byť čo najobsiahlejší a zároveň by mal efektívne využívať zdroje. Dôkladnosť je zásadná, pretože vďaka nej budete môcť preukázať, že poškodenie počas výstavby nespôsobil váš tím.

Úplnú dôkladnosť však môžete dosiahnuť len tak, že bude kontrolovať a zaznamenávať každú zmenu pri každom prvku. Je potrebné nájsť zlatú strednú cestu a nastaviť takú úroveň dohľadu, ktorá bude vyhovovať vášmu odvetviu.

Napríklad, ak vaša spoločnosť zodpovedá za inštaláciu obkladov, budete pravdepodobne musieť zdokumentovať stav vonkajších stien skôr, ako začnete pracovať. Ak sa neskôr objaví tvrdenie, že ste počas inštalácie poškodili štruktúru, budete môcť jednoducho dokázať, či poškodenie existovalo už pred začatím vašich prác. Nemusíte sa však venovať dokumentovaniu tých častí budovy, ktoré sú pre vašu prácu nepodstatné, či už ide o strechu, suterén alebo interiéry.

Dokumentácia stavu pred začatím prác, počas ich realizácie a na ich konci je vo väčšine prípadov dostačujúca, hoci niektoré inštalácie, ktoré nie sú po dokončení viditeľné, ako sú protipožiarne opatrenia alebo elektroinštalácia, si môžu vyžadovať dôkladnejšiu dokumentáciu počas inštalácie.

Skôr ako vyrazíte do terénu, mali by ste sa rozhodnúť, aké dôkazy bude potrebné zhromažďovať počas práce na projekte, v akom formáte by mali byť evidované a kto za to bude zodpovedný. Takáto analýza vám všetko po príchode na miesto výrazne zjednoduší.

 

TIP č. 1: PlanRadar ponúka funkciu digitálnej stavebnej dokumentácie a riadenia závad, ktorá vám môže každý deň ušetriť až 90 minút času, navyše odstráni čas strávený papierovaním v kancelárii. Stavebné závady už nebude treba evidovať v denníku alebo v Exceli.

Stačí si vytvoriť účet PlanRadar a nahrať príslušné stavebné výkresy alebo modely BIM. Potom môžete do projektu pridať členov tímu, ktorí môžu závady nahlásiť alebo vyriešiť. Môžete tiež sledovať priebeh riešenia jednotlivých úloh, ktoré budú vaši pracovníci v reálnom čase aktualizovať.

 

2. Susedné budovy a obyvatelia

Do procesu zaisťovania dôkazov by ste mali zahrnúť aj okolité budovy. Obyvatelia susedných domov často vznášajú nároky na náhradu škody na základe neúplných dôkazov. Môžu sa domnievať, že vaše práce (na vašom vlastnom majetku) spôsobili poškodenie ich domovov.

Preto je vhodné stretnúť sa s obyvateľmi susedných budov vopred a vysvetliť im účel dokumentácie, ktorú budete zaznamenávať. Je to v konečnom dôsledku aj v záujme týchto obyvateľov a ich bezpečnosti. Takáto otvorenosť môže mať aj ďalšie pozitívne účinky. Jedným z nich je vytvorenie dôvery, lojality a zníženie pravdepodobnosti konfliktu medzi oboma stranami.

 

TIP č. 2: Stavebná aplikácia PlanRadar ukladá každú zaznamenanú závadu, každý protokol a každý údaj na jedinej centralizovanej platforme, kde je všetko vybavené dátovými a časovými pečiatkami. Všetky informácie, vrátane textov, hlasových poznámok, fotografií a videí, možno kedykoľvek zobraziť a prehrať pomocou mobilného zariadenia. To znamená, že vy aj všetci účastníci projektu máte vždy po ruke všetky potrebné informácie.

 

PlanRadar:Stačí si vytvoriť účet PlanRadar a nahrať príslušné stavebné výkresy alebo modely BIM.

3. Počiatočné zaznamenanie závad a prevencia poškodenia.

Pri začatí evidencie závad je dôležité vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

Trhliny: Pomocou pravítka zmerajte šírku trhlín. Ak je to možné, ponechajte pravítko v každom zábere pri fotodokumentácii závady. To vám umožní aj spätne presne skontrolovať rozsah poškodenia.

Prípustná odchýlka špecifického zaťaženia a osi: Použite vodováhu alebo olovnicu a znova vytvorte fotografie alebo videá, ktoré budú obsahovať rovnakú metódu merania.

Vlhkosť: Potrebné údaje získate nedeštruktívnou metódou pomocou použitia kapacitného vlhkomeru.

Hrubšie deformácie: Môžu byť odhalené napríklad pomocou monitora prasklín. Pre vibrácie spôsobené stavebným zariadením sa odporúča vysokofrekvenčné analýza trhlín.

 

Medzi najčastejšie stavebné závady patria:

 • vlhkosť na fasáde, streche alebo v suteréne
 • chýbajúca alebo nesprávne inštalovaná tepelná izolácia – obvykle sa týka vonkajších stien a strechy
 • nesprávne ošetrené chybné spojenia
 • použitie nesprávnych stavebných materiálov
 • nedostatočná alebo poškodená vodná izolácia a izolácia elektrického vedenia.

 

 

TIP č. 3: Zaznamenávajte vyhodnotené závady pomocou funkcie požiadaviek v systéme PlanRadar. K požiadavke môžete pripojiť fotografiu, hlasovú správu a krátke video. Všetky vytvorené úlohy možno automaticky exportovať do prispôsobiteľných reportov vo formáte PDF.

Pri obzvlášť citlivých súčastiach a konštrukciách je potrebné vykonať prevenciu poškodenia a závad. Tento postup sa odporúča najmä vtedy, ak by prípadná chyba mohla spôsobiť zrútenie konštrukcie. Mali by ste požiadať projektanta alebo architekta, aby prijali vhodné opatrenia na udržanie stability.

Ak si nie sú istí uskutočniteľnosťou prác, ktoré majú byť vykonané, alebo opatreniami, ktoré sa majú prijať, obráťte sa na odborných inžinierov alebo špecializované laboratóriá, ktoré by vám mali dokázať poradiť.

 

TIP č. 4: Pridanie ďalších účastníkov (napr. odborných inžinierov) do softvéru pre stavebné firmy PlanRadar vo forme bezplatných subdodávateľských účtov. Týmto spôsobom môžu priamo preskúmať zozbierané dôkazy a všetky skutočnosti – čo ušetrí čas aj peniaze, navyše sa zaobídete bez nákladov na ďalšie licencie.

 

 

4. Zamedzenie šírenia poškodenia

V prípadoch, keď dôjde k poškodeniu konštrukcie pred dokončením stavebného projektu, by ste mali preveriť, či sa poškodenie nerozšírilo do iných častí budovy. Je dôležité preskúmať účinky stavebného zariadenia na povrchy budovy a prijať okamžité opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škôd.

Môže vám pomôcť odborník prostredníctvom poskytnutia znaleckého posudku. Prostredníctvom porovnania počiatočných zaevidovaných dôkazov s aktuálnym stavom sa môžete rozhodnúť, či treba pristúpiť k

 • rekonštrukcii,
 • alebo vypočítať odpisy budovy.

PlanRadar:Pridanie ďalších účastníkov (napr. odborných inžinierov) do softvéru pre stavebné firmy PlanRadar vo forme bezplatných subdodávateľských účtov.

 

TIP č. 5: Zautomatizujte vytváranie reportov pomocou digitálnych šablón reportov s funkciou automatickej aktualizácie polí s údajmi. Jediným kliknutím si môžete stiahnuť kompletný report závad ako PDF dokument, alebo použiť flexibilné šablóny reportov PlanRadaru a vytvoriť presne takú štruktúru reportu, akú potrebujete.

 

5. Zaisťovanie dôkazov zo stavby v rámci mimosúdneho vyrovnania

Odhaľovanie poškodenia alebo chýb konštrukcie v priebehu výstavby je súčasťou pracovného postupu pri vedení klasického i elektronického stavebného denníka. To však nemusí nutne znamenať, že sa pôjde na súd. Tieto prípady môžu byť tiež riešené pomocou alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediátora, teda úradne ustanoveného odborníka.

Obe strany predložia dôkazy a odborník následne prednesie pripomienky k ekonomickým a technickým kritériám pre nápravu škody. Môže vám tiež pomôcť s otázkami v oblasti stavebného práva. Vďaka digitálnym riešeniam ako PlanRadar je uchovávanie stavebných dôkazov oveľa jednoduchšie a spoľahlivejšie. Mediáciu tak možno vyriešiť rýchlo a bez narušenia pracovných vzťahov.

 

6. Dôkazy pre prípad sporu

Kompletní report PlanRadaru s výpisem zjištěných závad může být také použit jako důkaz a argument ze strany znalce v soudním procesu, spolu s jeho vlastním posudkem a za využití dostupné judikatury.

Vďaka centralizovanej správe všetkých závad, vrátane súvisiacich detailných informácií (fotografií, textových a hlasových poznámok, protokolov vedených zodpovednými osobami, termínov plnenia, lokalít a mnoho ďalšieho), možno všetky zhromaždené dôkazy získať v priebehu niekoľkých sekúnd aj niekoľko rokov po ukončení projektu . V konečnom dôsledku možno dokazovanie na súde výrazne urýchliť, čo ušetrí čas aj peniaze nielen pre znalcov, ale aj pre všetkých zúčastnených.

Vyskúšajte stavebný softvér PlanRadar zadarmo na dobu 30 dní a presvedčte sa sami o efektivite našej aplikácie.

 

Aplikácia PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar bola založená v roku 2013, ponúka inovatívny softvér pre mobilné zariadenia určený pre stavebné a realitné projekty.

Aplikácia pre stavebné firmy je určená pre všetky zariadenia so systémom iOS, Android a Windows a už tisíckam zákazníkov z celého sveta pomáha digitalizovať ich podnikanie. Každý týždeň sa PlanRadar používa vo viac ako 25 000 projektoch.

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu