Blog Post

Program do harmonogramu budowy – jak zapobiec opóźnieniom, zwiększyć wydajność i pomnożyć zyski

11.08.2023 | 5 minuty czytania | Written by Marian

Prawidłowe planowanie prac i bieżąca kontrola postępów inwestycji to nieodzowne elementy każdego projektu budowlanego – w żadnym wypadku nie da się ich pominąć. Związane z tym zadania stanowią nie lada wyzwanie, bo wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia oraz zaangażowania wielu uczestników procesu. Warto ułatwić sobie pracę i zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, korzystając ze zdobyczy cyfrowej rewolucji. Zastosowanie programu do harmonogramu budowy pozwala w przejrzysty sposób, regularnie monitorować przebieg prac, a w efekcie: podnosić efektywność całej inwestycji.

Dlaczego program do harmonogramu budowy jest niezbędny inwestorom i generalnym wykonawcom? Jakie są jego funkcje i podstawowe zalety? Co prezentuje wykres Gantta i w jakim sensie zapobiega opóźnieniom na budowie? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Construction site, project management and man planning tablet ideas, architecture vision and industrial logistics on property building. Engineering contractor, digital development and tech innovation

Czym jest harmonogram robót budowlanych

Na początku rozważań na temat atutów programu do harmonogramu budowy warto uściślić, czym tak właściwie jest harmonogram robót budowlanych. Ujmując rzecz najprościej, to rozplanowanie w czasie poszczególnych etapów inwestycji, czyli kolejności poszczególnych robót oraz czasu ich trwania. Harmonogram zawiera też informacje na temat niezbędnych przerw oraz prac, które da się realizować równocześnie, i często prezentowany bywa w postaci wykresu Gantta. Dzięki harmonogramowi można oszacować termin rozpoczęcia robót przez wykonawców, pozyskać informacje o zapotrzebowaniu na pracowników, materiały i sprzęt, a także o środkach potrzebnych na realizację zadania. Stanowi on zatem instrument zarządzania całym procesem inwestycyjnym.

Przeczytaj również: Zarządzanie projektem budowlanym w 5 krokach.

5 etapów pracy nad harmonogramem

Zwykle harmonogram opracowuje się, uwzględniając pięć podstawowych etapów:

  1. Przygotowanie wstępnego planu robót, który obejmuje rodzaje i ilości prac, szacowany czas ich trwania, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
  2. Zdefiniowanie – przykładowo w programie do harmonogramu budowy – kamieni milowych, czyli kluczowych etapów projektu.
  3. Określenie pracochłonności prac, zapotrzebowania na materiały i sprzęt – wraz z analizą możliwości ich zapewnienia.
  4. Zebranie informacji od działów realizacji, finansowego i zakupów – aby móc oszacować potrzebne zasoby finansowe.
  5. Ustalenie zależności między rodzajami prac (np. metodą ścieżki krytycznej).

Jak nietrudno się domyślić, realizację każdej z tych faz znacząco ułatwia wykorzystanie programu do harmonogramu budowy.

Wykres Gantta jako czytelna forma prezentacji harmonogramu

Chociaż nie istnieje żaden oficjalny wzór harmonogramu budowy, a na jego formę mają wpływ różnorakie czynniki, często wykorzystywanym narzędziem do graficznego przedstawienia planowania i kontroli w projekcie jest wykres Gantta. Diagram ten bywa użyteczny zwłaszcza w przypadku większych i bardziej skomplikowanych inwestycji, które wymagają szczegółowych harmonogramów dla kolejnych etapów prac, a najlepiej zastosowania programu do harmonogramu budowy. Pozwala tworzyć plan projektu i nanieść go na oś czasu, dzięki czemu deweloperzy czy wykonawcy jak na dłoni widzą ramy czasowe poszczególnych zadań, etapów czy całego przedsięwzięcia. Wykres Gantta uwzględnia również kamienie milowe, sztywne zależności lub powiązania, zarządzanie zasobami czy ścieżki krytyczne. Wizualizacja znacząco usprawnia zarządzanie projektem i w ten sposób zapobiega opóźnieniom na budowie.

Przeczytaj również: Jakie są przyczyny opóźnień na budowie i jak im przeciwdziałać.

Popularne programy do harmonogramu budowy

Opracowywanie harmonogramu w wersji papierowej jest dzisiaj prawie niemożliwe. Pomijając wysoki stopień trudności i czasochłonność jego przygotowania, harmonogram wymaga przecież ciągłego aktualizowania. Jak zautomatyzować ten proces? Wykorzystać programu do harmonogramu budowy – zaoszczędzamy w ten sposób czas i unikamy kosztownych błędów. Nie dziwi zatem, że na rynku dostępnych jest sporo narzędzi do opracowywania harmonogramu robót i wykresu Gantta. Często wykorzystywane aplikacje to przykładowo:

  • Oracle Primavera P6 – rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów, które zapewnia narzędzia do planowania, zarządzania i kontrolowania dowolnego projektu;
  • Microsoft Project – popularny system oferujący narzędzia do planowania działań, budowy harmonogramów, nadzorowania realizacji projektów i raportowania;
  • ASTA Powerproject – oprogramowanie planistyczne zaprojektowane dla branży konstrukcyjno-budowlanej;
  • PlanRadar – cyfrowa platforma do kompleksowego zarządzania projektami budowlanymi, która umożliwia tworzenie wykresu Gantta oraz importowanie harmonogramów ze wszystkich wyżej wymienionych aplikacji.

PlanRadar – intuicyjny program do harmonogramu budowy

Tworzenie i modyfikowanie wszelkich harmonogramów prac okazuje się dużo prostsze dzięki wsparciu oprogramowania w rodzaju PlanRadar. Funkcjonalności rozwiązania pozwalają na skuteczną kontrolę realizacji projektu oraz rzetelne analizowanie efektywności robót. Można w łatwy sposób śledzić koszty inwestycji, a także weryfikować dostępność i wykorzystanie zasobów. Wszystkie dane są kompletne, aktualne i dostępne dla uprawnionych użytkowników – w dowolnym miejscu i czasie. Program do harmonogramu budowy umożliwia realizowanie kolejnych etapów prac zgodnie z planem, pozwala wyznaczyć kamienie milowe, dostrzec hierarchię zadań i zrozumieć ich wzajemne zależności. Dzięki temu da się z wyprzedzeniem identyfikować zagrożenia i przeciwdziałać chociażby niedotrzymaniu terminów.

Możliwość zintegrowania z innymi popularnymi programami do tworzenia planów i monitorowania przebiegu prac pozwala użytkownikom PlanRadar importować harmonogramy z takich aplikacji jak Primavera P6, Microsoft Project lub ASTA Powerproject.

Wykres Gantta na platformie PlanRadar

PlanRadar to aplikacja, która nieustannie się rozwija, odpowiada na istotne potrzeby branży i klientów, w tym dotyczące programu do harmonogramu budowy. W 2022 roku wzbogaciła swoje funkcjonalności o wykres Gantta, by jeszcze czytelniej prezentować kluczowe fazy projektu budowlanego. Dzięki połączeniu przyjaznego interfejsu z układem wizualnym, który ułatwia przeglądanie danych, oprogramowanie pozwala użytkownikom tworzyć harmonogramy projektów według standardowego, powszechnie używanego diagramu.

Opcja generowania przejrzystych i szczegółowych wykresów na postawie sporządzonych list zadań, wzbogacona w funkcję oznaczania priorytetowych działań oraz wykreślania zakończonych etapów, umożliwia użytkownikom programu do harmonogramu budowy zaplanowanie drogi projektowej. To z kolei przekłada się na wczesną identyfikację potencjalnych problemów, zapobieganie opóźnieniom oraz utrzymanie właściwego tempa prac. Niezwykle przydatna funkcja wykresu Gantta na bieżąco pokazuje opóźnienia występujące w harmonogramie, co daje sposobność do natychmiastowej reakcji oraz jeszcze sprawniejszego rozwiązywania ewentualnych problemów. Użytkownicy mogą w szybki i prosty sposób przeciągać i upuszczać poszczególne elementy harmonogramu i na bieżąco go aktualizować. Dzięki temu inwestorzy i generalni wykonawcy trzymają rękę na pulsie nawet w przypadku losowych zmian i nieprzewidzianych zdarzeń, tak aby żaden etap realizacji nie został pominięty.

Poszukujesz intuicyjnego i łatwego w obsłudze narzędzia do śledzenia postępów projektu? Przetestuj przez 30 dni darmową wersję PlanRadar – programu do harmonogramu budowy, który umożliwia między innymi tworzenie wykresu Gantta. Przekonaj się, jak w przejrzysty sposób da się monitorować przebieg prac i zapobiegać opóźnieniom. Napisz do nas w przypadku dowolnych pytań na temat oferowanego rozwiązania.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację