Blog Post

Przetargi budowlane: jak technologia może zwiększyć twoje szanse

16.12.2021 | 5 minuty czytania

Przetargi budowlane, zwłaszcza dotyczące zamówień publicznych, to potencjalne źródło sporych zysków dla przedsiębiorców. W 2020 roku wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła w Polsce 183,5 mld zł, z czego 43% stanowiły roboty budowlane1. To łakomy kąsek, lecz warto sobie uświadomić, że mamy do czynienia z rynkiem bardzo specyficznym i wymagającym.


Oprogramowanie do zarządzania budową może pomóc wygrywać przetargi budowlane

Konkurencja bywa spora, a wymagania wysokie i silnie sformalizowane. Nie ma stuprocentowo pewnej recepty na wygranie przetargu, ale istnieją sposoby, by zwiększyć szanse zwycięstwa. Jak zatem wyróżnić się na tle innych oferentów i zyskać dodatkowe punkty, startując w przetargach na roboty budowlane?

Problemy związane z tradycyjnym ofertowaniem w przetargach budowlanych

Znalazłeś ogłoszenie o przetargu budowlanym, które w zarysie odpowiada twojej firmie. Co dalej? Zwykle pierwszy krok stanowi wnikliwa analiza szczegółowej dokumentacji na stronie zamawiającego. Składają się na nią:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  • opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
  • wzór umowy,
  • formularz oferty,
  • inne wymagane przez zamawiającego dokumenty.

Aby spełnić zadość licznym formalizmom, należy dużo czasu i energii poświęcić na opracowanie oferty dotyczącej przetargu budowlanego. Trzeba bowiem oszacować koszty na podstawie analizy danych z arkuszy kalkulacyjnych i programów księgowych, opracować harmonogram prac, bazując na wiedzy i doświadczeniach zdobytych w innych projektach, zweryfikować dostępność zasobów, sprawdzić historię poprzednich zamówień, by wykazać się stosownymi referencjami, przygotować życiorysy pracowników, zaświadczenia, oświadczenia i wiele, wiele innych. W tradycyjnym ujęciu często oznacza to zaangażowanie całego sztabu specjalistów i przekopanie się przez tysiące papierowych lub elektronicznych wersji dokumentów rozproszonych w biurach, archiwach, na dyskach i rozmaitych nośnikach pamięci. A i tak nietrudno o katastrofalne w skutkach błędy i zawsze istnieje ryzyko, że niewyróżniająca się niczym szczególnym oferta zginie w tłumie podobnych propozycji.

Jak uatrakcyjnić oferty wysyłane na przetargi budowlane

Nowoczesne technologie wspierają przedsiębiorców z branży nieruchomości pragnących uczestniczyć i odnosić sukcesy w postępowaniach przetargowych. Poniżej wyszczególniono kilka przykładowych aspektów prac, w których oprogramowanie może być przysłowiowym asem w rękawie oferenta.

Zarządzanie dokumentacją

Sprawę znacząco uprościć może wykorzystanie specjalnego oprogramowania do zarządzania dokumentacją budowlaną – takiego jak na przykład PlanRadar. Organizacja, kontrola, przechowywanie i udostępnianie dokumentów na jednej platformie oznacza bowiem dużo szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie dowolnych danych (w tym kalkulacji kosztów), a także zminimalizowanie zagrożeń związanych z pomyłkami. Poruszając się w środowisku, które gromadzi kompletne, przejrzyście zhierarchizowane i aktualne informacje, oferent jest w stanie efektywnie generować dokumentację do przetargu budowlanego, a w trakcie realizacji projektu oszczędzać czas i poprawiać skomunikowanie zespołu.

Dodatkowo może posiłkować się materiałami fotograficznymi i wideo, które często upraszczają wizualizację rozwiązań czy problemów. Wykonawca korzystający z nowoczesnych rozwiązań technologicznych staje się w oczach zamawiającego bardziej wiarygodny, ponieważ dzięki platformie może udowodnić, że wydajnie zarządza dokumentacją projektową oraz bezpiecznie przechowuje dane.

Raporty i analizy

Niezwykle pomocne zarówno w przygotowaniu, jak i w postrzeganiu oferty do przetargów budowlanych mogą być także statystyki. Cyfrowe wersje raportów i analiz projektów budowlanych dostarczają rzetelnych informacji i pozwalają bazować na faktach w planowaniu realizacji prac. Niezależnie od miejsca – z domu, z biura czy z placu budowy – zawsze można mieć wgląd w aktualne dane, które umożliwiają podejmowanie kluczowych decyzji i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, zanim te eskalują. Wystarczy smarfon lub tablet. A dodatkowo, jeśli pojawi się możliwość dołączenia ich do dokumentacji przetargowej, okażą się nie tylko użyteczne i poprawne merytorycznie, lecz także atrakcyjne wizualnie dzięki gotowym szablonom lub kreatorowi dopasowującemu się do wymagań konkretnego brandu.

To świetny sposób, by pozytywnie wyróżnić się na tle standardowych prezentacji, a także, by wzbudzić zaufanie zamawiającego, który dzięki automatycznie generowanym raportom może zawsze trzymać rękę na pulsie – być na bieżąco z rzeczywistym stanem realizacji inwestycji.

Rozwiązania technologiczne mogą zwiększyć twoje szanse w przetargach na roboty budowlane

Plany 2D i modele BIM

Kolejnym argumentem, który w przetargach na roboty budowlane może przeważyć szalę zwycięstwa na twoją stronę, będzie korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pomagają zarządzać planami budowy zarówno w formie cyfrowych wersji 2D, jak i modeli BIM. Wpisując w swoją ofertę umiejętność i doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu planami budowlanymi i schematami, wykazujesz możliwości większej kontroli nad procesem, mniejsze ryzyko błędów i opóźnień. Korzystanie z oprogramowania typu PlanRadar oznacza bowiem automatyczne wersjonowanie planów, mobilny dostęp, opcję porównywania i cyfrowe adnotacje. Bogate w dane modele BIM ułatwiają wizualizację projektu i sprzyjają optymalizacji prac. Dzięki przechowywaniu danych w chmurze i ciągłej synchronizacji masz pewność, że wszyscy pracują zawsze na najnowszej wersji planów.

Jedna platforma PlanRadar, dostępna z poziomu urządzeń mobilnych, umożliwia wspólną pracę wszystkich zainteresowanych stron – między innymi poprzez nanoszenie oznaczeń na plany czy wykorzystanie czatu. Takie atuty z pewnością zostaną docenione przez zamawiających i sprawią, że twoja oferta będzie po prostu lepiej postrzegana.

Zarządzanie budową

W jaki jeszcze sposób wykorzystać PlanRadar do zyskania przewagi konkurencyjnej w przetargu budowlanym? Warto chyba zdać sobie sprawę z prostej zależności: zamawiający chce przede wszystkim zyskać pewność, że będziesz w stanie wykonać danę inwestycję zgodnie z jego oczekiwaniami i zapisami umowy, a także na czas i w ramach budżetu. Im lepiej uda ci się udowodnić, że rozwiązania, które stosujesz, minimalizują zagrożenia dla jakichkolwiek aspektów realizacji przedsięwzięcia, tym bardziej wzrosną notowania twojej oferty.

Pochwalenie się oprogramowaniem do zarządzania budową, które wykorzystujesz w pracy, oznacza, że sprawnie monitorujesz postępy projektu, zapewniasz dobrą komunikację członkom zespołu i szybko rozwiązujesz ewentualne problemy. Kontrola i zarządzanie jakością to gwarancja większej produktywności, dotrzymywania terminów oraz zredukowania liczby poprawek, czyli kwestii niezwykle istotnych z punktu widzenia sukcesu całego projektu.

Chcesz się przekonać, jak PlanRadar może zwiększyć twoje szanse w przetargach na roboty budowlane? Kliknij przycisk, który znajduje się poniżej, i przetestuj darmowo funkcjonalności platformy. Zachęcamy cię również do skontaktowania się z nami w przypadku dowolnych pytań związanych z naszym oprogramowaniem.

1. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację