Customer Story

"Vzhľadom na túto úroveň detailov a prísne požiadavky na kvalitu by nebolo možné projekt realizovať bez služby PlanRadar. Platforma tak nepochybne zlepšuje kvalitu stavby."

Wolfdieter Jarisch,

člen predstavenstva a partner v rakúskej spoločnosti S+B Gruppe

DANUBEFLATS: Aussicht

DanubeFlats: digitálna dokumentácia pre zabezpečenie tej najvyššej kvality

Ako sa najvyššia obytná veža v Rakúsku stavia s pomocou služby PlanRadar

DANUBEFLATS vo Viedni, ktorý sa čoskoro stane najvyššou obytnou vežou v Rakúsku, je výsledkom spolupráce spoločností S+B Gruppe AG a SORAVIA. Rozsah výstavby však nepredstavuje jedinú výzvu: projekt stavia sa v blízkosti Dunaja a priľahlých stavieb, pričom sa na neho vzťahujú hmotnostné obmedzenia vzhľadom na priľahlú diaľnicu. Pri všetkých týchto prekážkach mala digitálna platforma PlanRadar počas výstavby zásadný význam, hlavne na identifikáciu vád, zabezpečenie kvality a hodnotenie výkonnosti.
Prijatie systému PlanRadar prinieslo do procesu výstavby DANUBEFLATS radikálnu zmenu. Najväčší prínos? Pôsobivá úspora 8 hodín týždenne pre každého používateľa — to je celý pracovný deň.

Výzva: výstavba najvyššej obytnej veže v Rakúsku

Pri stavebnom projekte takejto veľkosti je potrebné prekonať veľké množstvo výziev. Tie môžu vychádzať z miestnych podmienok, ale aj z povahy samotnej budovy.

Obytná veža vo Viedni, konkrétne v Donau City, v 22. mestskom obvode, sa stavia neďaleko Dunaja a v blízkosti vedľajších budov. Táto oblasť mesta je spojená s Dunajským ostrovom a 2. mestským obvodom mostom Reichsbrücke. V roku 1976 sa most zrútil a v roku 1980 bol znovu obnovený, preto sa pri výstavbe v tejto oblasti vyžaduje osobitná opatrnosť.

Stavba sa navyše buduje hneď vedľa diaľnice a z tohto dôvodu unesie váhu len 4 poschodí, takže bola potrebná veľká dávka kreativity. Riešením tejto požiadavky sú poschodia 5 až 15, ktoré sú na vežu napojené ako batoh a sú samonosné.

Aby veža dokázala uniesť váhu tohto „batohu“, musel plášť budovy siahať až po 22. poschodie.

DANUBEFLATS tvorí približne 670 nových bytov, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy kvality. To znamená, že je potrebné zvládnuť pomerne veľký počet jednotlivých úloh a špecifických požiadaviek a množstvo prípravných prác – preto je digitálna platforma na dokumentáciu a zaznamenávanie informácií nevyhnutná vzhľadom na rozsah a požiadavky na kvalitu.

Riešenie: zjednodušená správa závad a špecifických požiadaviek so službou PlanRadar

Počas výstavby DANUBEFLATS zohráva PlanRadar kľúčovú úlohu pri dokumentácii, zaznamenávaní a odstraňovaní stavebných závad a pri preberaní diela. Zároveň plní aj nenahraditeľnú úlohu pri zapracovávaní individuálnych požiadaviek na byty. Tradične sa inštalačné závady, stavebné poškodenia alebo reklamácie pri výstavbe bytov dokumentovali písomne pomocou výkresov, čo mohlo byť neefektívne, pretože práca s papierovými podkladmi je nielen časovo náročná, ale aj drahá.

Platforma, ktorú majú používatelia na svojich tabletoch alebo smartfónoch vždy po ruke priamo na stavbe, umožňuje elektronicky zaznamenávať a ukladať závady, a to s podrobným popisom, presným umiestnením na výkrese a tiež aj s možnosťou fotodokumentácie.

Sledovanie postupu odstraňovania závad v reálnom čase pomáha predchádzať oneskoreniam a koordinácia stavebného projektu sa zefektívni vďaka lepšej komunikácii, čím sa ušetrí veľa času a peňazí. Intuitívne používanie platformy znamená, že ľudia pracujúci na projekte nepotrebujú žiadne zaškolenie na používanie tohto softvéru.

Hannes Zadrobilek (S+B Gruppe) at the site of the DANUBEFLATS

Výsledok: efektívne pracovné procesy a výrazná úspora času

Používanie služby PlanRadar pri výstavbe DANUBEFLATS prináša mnoho dôležitých a okamžitých výhod. V prvom rade je potrebné spomenúť značnú úsporu času, až na úrovni 8 hodín týždenne, čo predstavuje celý deň práce pre každého používateľa tejto služby. Okrem toho sa zefektívňuje práca, najmä pokiaľ ide o personálne zdroje. Používatelia tiež profitujú z rýchlejšej a cielenejšej internej komunikácie, čím sa odbremenia subdodávatelia a remeselní majstri.

Dôležité informácie o stavebnom projekte sú centrálne zdokumentované a zálohované. Offline verzie plánov a výkresov znamenajú, že k požiadavkám môžete mať prístup kedykoľvek.

Vyskúšajte zdarma Zarezervujte si ukážku

Pri výstavbe DANUBEFLATS sa používajú tieto funkcie služby PlanRadar:

Efektívne pracovné procesy pre správu závad:

Efektívne pracovné procesy pre správu závad:

Flexibilný systém požiadaviek v službe PlanRadar znamená, že stavebné závady je možné monitorovať počas ich odstraňovania.

Zistite viac
Mobilná fotodokumentácia na tabletoch a smartfónoch:

Mobilná fotodokumentácia na tabletoch a smartfónoch:

Softvér umožňuje jednoduchú výmenu informácií vo forme fotografií a videí a ponúka rozsiahle možnosti dokumentácie, čím šetrí množstvo času.

Zistite viac
Jednoduché zadávanie úloh

Jednoduché zadávanie úloh

Úlohy možno rýchlo a jednoducho priradiť zodpovednej osobe a priebeh ich plnenia možno sledovať odkiaľkoľvek.

Zistite viac

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu