Blog Post

Aplikacije šefova gradilišta: stvari koje treba uzeti u obzir pri odabiru

07.06.2018 | 9 minuta čitanja

Učinili smo sve što smo mogli da optimizujemo komunikaciju između projektnih timova u građevinskoj industriji, da pojednostavimo procese i pružimo podršku svim uključenim u njihove zadatke. Trend digitalizacije polako je stizao u građevinski sektor, ali je sada tu. Popularne su aplikacije za arhitekte, inženjere, planere specijaliste, menadžere objekata i menadžere projekata. Njihov doprinos povećanju produktivnosti u procesima izgradnje i planiranja raste.

Aplikacije PlanRadar za šefove gradlišta na tabletu

Ali sačekajte, da li smo ovde nešto zaboravili – šta je sa radnicima na gradilištu? Najveća prednost kompanije su njeni zaposleni. Aplikacije za upravljanje gradilištima ne povezuju samo one na višim položajima, već uključuju i mnoge druge karike u lancu. Šta vam je potrebno da biste to postigli? A koje su prednosti?

 

Pokazaćemo vam:

  1. Zašto je tako važno uključiti predradnike, kooperante i radnike u proces digitalizacije
  2. Kako će ovo povećati produktivnost vaše kompanije
  3. Resursi koje PlanRadar koristi za integrisanje šefova gradilišta u procese
  4. Zašto ne postoje dodatni proškovi za tehničku opremu ili hardver

 

Najbolje građevinske aplikacije za šefove gradilišta i radnike

Zamislite građevinski sektor kao vozilo sa motorom, zupčanicima i ostalim delovima. Nisu svi oni koji rade na projektu na sedištu vozača, suvozača ili čak pozadi. Motor vozila glatko pokreću najmanje komore, zupčanici i gorivo svi zajedno. Sledeći ovu analogiju, evo jednog ključnog koraka koji je automobilska industrija već preduzela. Električni sistemi koji su sada ugrađeni u sve automobile obaveštavaju vozača (preko kontrolne table) o svim problemima kako bi se ove smetnje odmah mogle rešiti. Šta ovo znači u odnosu na aplikaciju za upravljanje gradilištima?

Građevinski radnici i zanatlije su najslabija karika u lancu radnika i fazama koje dovode do gotove zarade. Ne postoji nijedna druga industrija koja ima tako visoku učestalost fatalnih nesreća. Vratimo se na sliku električnog sistema u vozilu: vreme je da preduzmete mere u građevinskoj industriji kako biste zaštitili svoje zaposlene i obezbedili da „zupčanici“ ostanu dobro podmazani.

Najopasniji izvori nezgoda na gradilištima su nastali zbog kvarova. Do njih može doći zbog lošeg sprovođenja mera zaštite na radu ili od otvorenih kablova, nesigurnih delova i rada loše kvalifikovanih radnika kojima su zadati neprikladni zadaci. S obzirom na raznolikost opasnosti, bilo bi nepromišljeno oslanjati se samo na lokalne nadzornike gradilišta, posebno za velike projekte. Dakle, aplikacija za šefove gradilišta mora da učini više kako bi ih podržala u njihovoj izazovnoj ulozi.

Pored sigurnosnih rizika, nedostaci takođe mogu koštati projekat i vremena i novca. Građevinske greške direktno vode ka novim greškama koje su ponekad tek očigledne kasnije. Otklanjanje nedostataka tokom faze izgradnje često dovodi do značajnih dodatnih troškova. Kvarovi koji nastanu nakon početka garantnog roka često su nezgodniji i skuplji za rešavanje te mogu oštetiti reputaciju kompanije. Možete smanjiti broj ovih nedostataka započinjanjem besplatnog 30-dnevnog probnog perioda PlanRadar-a danas.

 

PREDLOG ZA ČITANJE: Softver za građevinarstvo – povećajte učinkovitost i do 70%

 

PlanRadar aplikacija za građevinarstvo

Aplikacije nisu samo za arhitekte

U slučaju grube nepažnje, nezgode ili nedostatka, ko je odgovoran? U najgorem slučaju, nećete morati da rešavate nedostatke na konstrukciji, ali ćete takođe biti odgovorni za nezgode na gradilištu. Kao rukovodilac lokacije, morate osigurati da su preduzete sve neophodne mere za zaštitu na radu i da su one dokumentovane na pravno valjan način. Ovo štiti sve umešane i vas u slučaju zahteva za nadoknadu štete. Čim se vaš nemar dokaže, osiguravajuća društva ne snose odgovornost za vašu štetu. Zamislite da možete jenostavno da pozovete sve informacije i fotografije o procesima na gradilištu te za upravljanje gradilištem i nadgledanje, koristeći svoj tablet ili pametni telefon. PlanRadar-ova aplikacija za šefove gradilišta podržava vas da napravite ovaj korak u pravom smeru.

Nemačko osiguranje od socijalnih nesreća (DGUV) prikupilo je i objavilo podatke iz prethodnih godina i naglašava potrebu za delovanjem u građevinskoj industriji. Što se tiče distribucije nezgoda na radu po profesionalnim grupama, zanatstvo i srodna zanimanja su na prvom mestu, što je činjenica koja je posebno alarmantna.

Digitalizujte se sada da efikasno integrišete sve radnike u radno okruženje bez defekata. Za ovaj korak vam nije potrebna dodatna tehnička oprema za vaše zaposlene. PlanRadar-ove funkcije vam omogućavaju da maksimalno iskoristite resurse koje imaju svi radnici 21. veka: pametne telefone.

Pojedinačno korišćenje tehnologije nudi ogroman potencijal za poslodavce. Nije važno da li vaše kolege imaju Android ili iOS telefone, jer naš softver za upravljanje gradilištima radi na svim uobičajenim operativnim sistemima.

 

PREDLOG ZA ČITANJE: Digitalni spisak građevinskih nedostataka – razlozi za i protiv

 

Građevinske aplikacije – za bolji pregled

Sigurnost je samo jedno od ključnih pitanja za radnike na gradilištu. Međutim, takođe je važno da rad obave kvalifikovani radnici, da istovremeno dokumentujete napredak, kontrolišete kvalitet i osiguravate sigurnost. PlanRadar-ova aplikacija za šefove gradilišta može vam pomoći sa svim ovim zadacima. Kao šef gradilišta, retko možete uticati na kvalifikacije stručnjaka koje koriste podizvođači. Najveće greške i najveće opasnosti na lokaciji rezultat su individualnih odluka koje nosi svaki radnik. Pa šta se može učiniti? U budućnosti možete da radite sa prilagođenim softverom kako biste uštedeli vreme i novac te pružili sebi mir!

Možete da učitate nacrte svojih gradilišta koristeći PlanRadar-ov interfejs i učinite ih dostupnim svim radnicima na projektu. Čim se na zgradi pojave nedostaci, te ih otkrijete vi ili neko od vaših zaposlenih na gradilištu, oni mogu biti zabeleženi na digitalnom nacrtu zgrada preko tiketa. Tada možete previzno detaljno opisati štetu koristeći tekst, fotografije i glasnovne beleške. Popravak možete dodeliti kvalifikovanom zaposlenom ili podizvođaču. Sve se to vrši putem iskačućih obaveštenja u realnom vremenu. Kao rezultat, možete pratiti napredak i biti u toku. Dvoje ljudi može videti više od jednog, tako da možete povećati tačnost pronalazaka nedostataka tako što ćete omogućiti većem broju zaposlenih da učestvuju i podstaknete ih na oprez.

Iskoristite priliku da povežete sve nivoe hijerarhije projekta i zadržite sve uključene u putovanje ka gotovoj građevini. Korišćenje softvera za upravljanje gradilištima znači da vas nedostaci, opasnosti ili nedosledan kvalitet nikada neće proći nezapaženo s vaše strane. Mobilne aplikacije za upravljanje gradilištem za prikupljanje informacije i komunikaciju su ključni alat za nesmetan tok posla.

 

 

Premostite stare hijerarhije građevinskih kompanija pomoću aplikacija za upravljanje gradilištima!

Naročito na većim gradilištima, građevinski sektor zahteva stroge hijerarhije kako bi se osigurao uspeh i sigurnost projekta. Jasna raspodela uloga pomaže vam da se pridržavate rasporeda i ostanete u okviru budžeta. Međtuim, iste te hijerarhije znače da donosioci odluka nisu uvek dostupni kada neko na gradlištu treba njihov doprinos. Danas vam je važno da pomoću softvera povežete ljude u sledećim ulogama, umesto da budu dostupni samo tradicionalnim mentodama komunikacije:

Planeri
Ovo uključuje statičare, arhitekte, specijalne planere i građevinske inženjere. Planeri moraju zajedno sa drugima raditi kao tim, od početne faze analize projekta, pa sve kroz projektovanje i planiranje faza izgradnje, da bi sve nadzirali i sprečili tehničke greške tokom izgradnje.

Izvođač radova
Izvođač radova može biti pojedinac ili generalni izvođač. Njegov cilj je sprovođenje građevinskog projekta na osnovu kreiranih rasporeda. Nakon tendera, kompaniji se dodeljuje ugovor koji se sastoji od celine ili dela projekta za koji se kompanija kandidovala.

Menadžment
Upravljanje projektom je presudno za što efikasnije upravljanje i podršku procesima. Projektni menadžeri prate potpunu sliku i osiguravaju da se rad na gradilištu odvija nesmetano i po ostaje po rasporedu. Menadžer, koji u stvari predstavlja vlasnika, odgovoran je za sve faktore koji utiču na troškove tokom faze izgradnje.

Šef gradilišta ili nadzornik
Šef gradilišta je vođa tima na licu mesta. Oni moraju osigurati da svi rade zajedno, pridržavaju se rasporeda i da su na raspolaganju svi potrebni resursi. Struktura njegovog rada navedena je u dokumentima projektnog rasporeda. Mogu ih podržati prilagođene aplikacije za šefove gradilišta, pomažući im da bezbedno i efikasno upravljaju procesima.

Građevinski radnici i zanatlije
Građevinski radnik je završio posebnu obuku i odgovoran je za sprovođenje rasporeda za građenje zgrade bez kvarova. Može se dovesti niz specijalizovanih kooperanata za ugradnju određenih elementara zgrade, kao što su vodoinstalateri, električari ili HVAC inženjeri. Njihov rad mogu prolongirati drugi radnici koji ne završe svoje poslove na vrijeme.

Svakodnevni radnici
Svakodnevni radnici su često nespecijalisti ili neobučeno osoblje koje se koristi za ne tako komplikovane zadatke. Ovi zadaci mogu često biti posebno naporni, jer ih je lakše poveriti nekvalifikovanom osoblju.

 

Aplikacije za šefove gradilišta poboljšavaju interakciju tima na gradilištu

U građevinskim projektima, mnogi pojedinci koji se nikada nisu upoznali i koji takođe zavise od međusobnog rada moraju da funkcionišu kao tim. Moraju da sarađuju kako bi povećali produktivnost, postigli kvalitet i smanjili broj grešaka. Industrijsko telo Efikasni odgovor potrošača zalaže se za efikasnost u prehrambenom sektoru. Njegova vizija gura saradnju između podizvođača i distributera koja ima za cilj smanjenje troškova i poboljšanje zadovoljstva kupaca. Lanac vrednosti se neprestano ispituje radi potencijala za optimizaciju u svim etapama proizvodnje do krajnjeg kupca. Ovaj pristup se može i treba zauzeti u građevinskoj industriji, Ako koncpt ECR uvedemo u izgradnju, jasno je da se troškovi mogu smanjiti, a produktivnost povećati samo kada sve strane u potpunosti sarađuju.

Detaljna dokumentacija sa PlanRadar-om neće se revolucionisati samo način popunjavanja vašeg građevinskog dnevnika, već na mnogo različitih načina učiniti život šefa gradilišta lakšim. PlanRadar je više od aplikacije za svakodnevne građevinske dnevnike. Želimo da revolucionišemo produktivnost, efikasnost, sigurnost i kvalitet u građevinarstvu. Počnite da radite na digitalan, objedinjen način i uklanjajte zastarele papirne obrasce, tekstove i elektronsku poštu. Uz PlanRadar imate pravog partnera na dlanu. Naša aplikacija za šefove gradilišta će dati veliki doprinos smanjenju troškova i povećanju efikasnosti u vašoj kompaniji.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju